úterý 16. listopadu 2010

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii III. - geografické hry

V dnešním článku bych chtěl uvést několik geografických her, které se dají využít především při procvičování (upevňování) učiva. Všechny níže uvedené hry jsem vyzkoušel v hodinách a pokud je mám připraveny i v elektronické tak Vám je poskytuji k dispozici. Na oplátku bych byl velmi rád, kdyby jste do komentářů pod článkem uvedli hry (činnosti), které využíváte Vy a v tomto článku nejsou uvedeny. To víte člověk se pořád učí. Předem děkuji.

1. Křížovky a osmisměrky
Asi nejznámější, nejpoužívanější a osvědčenou hrou jsou křížovky a osmisměrky. Najdeme je v učebnicích a není problém abychom si je vytvořili sami např. v programu Excel Office, EclipseCrossword, Puzzlemaker nebo HotPotatoes. Stačí jen několik vhodně zvolených pojmů a doplňovačka je na světě.

2. Vytvoření dvojic, skupiny, družstva
Ve výuce stojí učitel mnohdy před nutností rozdělit žáky do různých skupin. Už v této fázi je možnost využít geografickou hru a přitom žáky něco nového naučit nebo procvičit. Zadejte skupinu pojmů s geografickou tématikou, žáci pak hledají spolužáka/y do své skupiny. Příkladem mohou být například: státy jednotlivých světadílů, řeky – úmoří, hory – k pohořím, města – k státům atd. Nemělo by to být náročné, aby jste vytvářením skupin neztratili moc času.

3. Geografická rozcvička
Vhodná je především na začátku hodiny k rychlému opakování učiva např. bloku učiva před písemným testem, ale možná se vám osvědčí i jindy… Vytvořte si zásobník otázek různé obtížnosti (těžší na začátku – lehčí na konci, těžší i lehčí otázky střídat). Poproste žáky, aby vstali. Kdo se jako první přihlásí může odpovídat na otázku, pokud odpoví správně může si sednout. A tak dále až sedí všichni žáci. Výhoda je, že tak zapojíte do opakování celou třídu.

4. Obrázková spojovačka
Možná že znáte hru pro malé děti – spojují čísla jdoucí po sobě do té doby, dokud nevznikne obrázek. A to je cílem i této hry. Spojuj k sobě patřící pojmy čarou tak aby daly výsledný obrázek či tvar.
a) pojmy s určitou posloupností – např. města od severu k jihu, kóty hor od nejnižší k nejvyšší, řeky podle průtoku, planety sluneční soustavy podle velikosti, počet obyvatel států atd. atd.
b) pojmy s pomocí otázek (křížovky) zjisti jaké pojmy (čísla) máš postupně spojit. Žákům zadejte sérii očíslovaných otázek, správnou odpovědí žáci zjistí, které číslo mají propojit.

5. Zamotané (popletené) pojmy
Základem je vytvoření větší skupiny pojmů. Jak s nimi budou žáci pracovat je již na vaší kreativitě. Já v zásadě využívám dvě možnosti:
a) žáci mají vybrat pouze pojmy patřící k určitému problému (např. sluneční soustava, litosféra, krajina, migrace atd. atd.). S pojmy mohou žáci dále pracovat – doplňovat je do křížovky, osmisměrky, do textu s chybějícími pojmy a tak vytvořit vlastní zápis, mohou pojmy vysvětlovat žákům aj.
b) ze skupiny pojmů žáci vyberou určitou skupinu pojmů. Například k učivu regionální geografie vytvořte skupiny pojmů k různým evropským regionům (Jižní Evropa, Severní Evropa…), nebo státům kterým jste se věnovali (USA, Kanada, Brazílie, Argentina….). Žák/žáci mají za úkol vybrat pojmy patřící k zadanému území. S pojmy se může dále pracovat – občas se pojmy mohou opakovat u více skupin, žáci pojmům nemusí rozumět atd.

Příklad:
Mladému cestovateli se rozsypal sešit s poznámkami o regionech Asie. Dokážeš mu pomoci seznam poznámek správně zařadit. Popřípadě mu vysvětlit o jaké pojmy vlastně jde…
Čína, Vietnam, Maledivy, Islám, Gobi, Izrael, Hinduismus, těžba ropy, Arabský poloostrov, bývalé státy SSSR, Fudžisan, Perský záliv, Afghánistán, monzuny, křesťané na Filipínách, Irák, Velká čínská zeď, Borneo, azbuka, Mekka a Medína, Indoganžská nížina, Japonsko, KLDR – diktatura a komunistický režim, Váránasí, Palestina x Izrael, Aralské jezero, Tibet, Indonésie, Přední Indie, Angor Wat, Buddhismus, Rusko, 2.nejlidnatější stát světa, Zadní Indie, Jeruzalém, Indie, Talibán atd.

6. Didaktická hra „kytička“
Nakreslete na tabuli kytičku s očíslovanými okvětními lístky, pod každým z nich se skrývá jedna informace o hledaném pojmu. Soutěžící postupně odkrývají okvětní lístky s číslem, které si vyberou. Kdo je na řadě, má zároveň přednostní právo hádat hledaný pojem. Poté mohou hádat i další soutěžící, a pokud neuhodnou, odkrývají další informace. Vítězí soutěžící, který uhodné nejvíce pojmů.

Příklad informací k pojmu Lužnice: 1 = není to hrad, 2 = nachází se v Jihočeském kraji, 3 = název je na sedm písmen, 4 = protéká městem Tábor, 5 = napájí známou soustavu rybníků, 6 = vlévá se do Vltavy.

7. Upravujte známé hry:
Existuje celá řada her, které znáte z mládí nebo z televize. Stačí je upravit pro prostředí zeměpisu a můžete začít ihned hrát. Pravidla žáci většinou znají.
- pexeso: existují pexesa s geografickou tématikou, ale není problém si tuto hru vytvořit. Nemusíte nic malovat, stačí napsat na papírky slova (např. stejného významu – ČR+ČR, dvojice ČR+Praha atd.). Nebo využít pexeso v elektronické podobě.
- riskuj je série otázek ohodnocených různou hodnotou (100 bodů lehké/500 bodů těžké. Existuje i možnost připravit hru v elektronické podobě, což je podle mě zcela zbytečné. Stačí tabule, papír nebo můžete využít Excel Office – k buňce nezapomeňte vložit komentář do kterého napíšete otázku.
- oběšenec je známé hádání slova za pomocí doplňování písmen abecedy. Existuje i v elektronické podobě.
- AZ Kvíz je známá encyklopedicko-logická hra. Stačí si na papír připravit pyramidu čísel a dotyčný počet otázek (nezapomeňte na náhradní otázky typu ANO – NE).
- město, jméno, zvíře, věc je hra na rychlost a schopnost si rychle vybavovat pojmy. Pro účely zeměpisu nahraďte např. Stát, město, řeka, pohoří aj.

8. Využívejte již připravené hry
Nejjednodušší je využít již připravené hry. Podívejte se na stránky se seznamem některých geografických her.

neděle 24. října 2010

Geografie v mezipředmětových souvislostech II.

Geografie a sport
Ve druhé části tohoto cyklu bych se rád ve stručnosti věnoval propojení geografie a sportu. Pojďme se tedy na pár řádcích „proběhnout“ interdisciplinárními náměty, které nám spojení sportovní-geografie nebo geografie-sportu nabízí. Takže připravit se – pozor – teď…
I. Sportovně-geografické projekty
Hned v úvodu bych chtěl poukázat na již vymyšlený projekt s charitativním nádechem od organizace Člověk v tísni - Doběhni až do Afriky (http://skolavafrice.cz/jak-muzete-prispet/dobehni-az-do-afriky-sbirkovy-beh) (aneb Postavme školu v Africe), který nabízí sportovní, geografickou i humanitární složku atd. (více na webu: http://skolavafrice.cz/)
II. Školní akce
Škola pořádá celou řadu akci, které naprosto vybízí k propojení těchto dvou předmětů (disciplín). Jsou jimi například výlety, lyžařské výcvikové kurzy či exkurze. Jak to dělám jako třídní já? Velmi jednoduše. Vycházím z myšlenky, že výlet by měl nabízet složku pohybovou, poznávací i společenskou, a to za přiměřenou cenu. Takže žáci v 6. třídě podniknou krátkou túru do blízkého (ale pro ně mnohdy neznámého) okolí. To je naučí pohybovat se v terénu, využívat turistických značek a turistický map. A rovněž poznají co je pro turistiku nezbytné (vhodné oblečení, zásady bezpečného chování atd.). Cena v 6. třídě se pak pohybuje okolo 20 Kč. V 7. ročníku již podnikám výlet do „vzdálenějšího“ okolí, přičemž využívám hromadnou dopravu (především vlak). Zjistil jsem, že děti mnohdy neznají principy společného cestování (čtení v jízdních řádech, orientace na nástupištích, zakoupení lístku, slušné chování – pouštět starší sednout, vyrušují spolucestující atd.). Cena v 7. třídě se pohybuje okolo 100 Kč. V 8. třídě připravuji pro děti jakousi expedici, ve které během dvou dnů využijí znalosti a dovednosti z turistiky a přepravy hromadnou dopravou. Základem je pěší turistika a společné akce (příprava tábořiště, příprava jídla, příprava společenské akce atd.). Obvykle se cena pohybuje okolo 300 Kč. V 9. třídě se již většinou nemusím o nic starat. Jen nabídnu místa, která by mohla být zajímavá. Důležitá je pro mě finanční stránka, která by neměla překročit 600 Kč na tři dny. Zbytek většinou již zajišťují (samozřejmě pod mým nenápadným dohledem) sami studenti. (Jako příklad mohu uvést Expedici Bílé Karpaty nebo Výpravu do NP Podyjí). Toto berte jen jako příklad (možnost) jak využít školní akce k aplikaci mezipředmětových souvislostí geografe a sportu.
III. Drobné školní činnosti
Na naší škole mají vcelku silnou tradici orientační běhy a branné závody, které rovněž spojují TV a další školní předměty (zeměpis – především práce s mapou, přírodopis - poznávačka, dějepis – kviz, jazyky – test, konverzace atd.).
IV. Geo-sportovní hry
Asi nejznámější je tzv. Geocaching. Jak píše M. Lutonský je to hra pro mozek, nohy a vaši GPS (více zde). Ale podobnou hru třeba jen s plánkem města či turistikou mapou vašeho okolí by jste jistě zvládli nachystat i samostatně. Pro děti je to něco jako hledání „pokladu“.
Tak a nyní se nacházíme v „poločase“. První čtyři náměty byly spíše sportovněgeografické – šlo spíše o pohyb a geografické dovednosti. V druhém dějství se pojďme věnovat znalostem tedy do oblasti geografickosportovní.
A. Sport jako součástí kultury
Když se podíváme do historie prakticky jakékoliv sportovní disciplíny, najdeme v ní kulturní kořený rozličných národů světa. Později si tytéž sporty mohly podmanit (např. díky vhodnějším přírodním podmínkám, kolonialismus, osídlování, migrace atd.) i jiné národy a kultury. Popřípadě si národy vytvářejí vlastní sporty, které tak mohou charakterizovat i národní smýšlení. Podívejte se například na historii těchto sportů a pokuste se je zařadit:

Jak tyto fakta využít:
 • zařadit je do regionální geografie (socioekonomické podmínky – kultura a sport)
 • vyzkoušejte zadat sportovně geografický kvíz (Evropské fotbalové kluby, Kluby NHL atd.)
 • diskuse jak přírodní a sociální prostředí podporuje rozvoj sportovní disciplíny (např. atletika a fotbal v Africe)

B. Sport jako sbližování kultur
Každý velký svátek sportu (OH, MS) je i setkání lidí (sportovců, fanoušků) a kultur z celého světa. Například zásadou olympijských her je mimo jiné udržení posvátného míru, či rovnoprávnost všech sportovců….
Některé organizace jako například FIFA pomocí sportovních akcí bojuje proti rasismu:
Jak tyto fakta využít:
 • projektový Olympijský den, kdy mohou proběhnout nejen sportovní akce.
 • Využít se toto téma dá pro uplatňování průřezových témat v ŠVP, jako je například multikulturní výchova nebo výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
C. Sport a územní plánování
V předešlém bodě jsem se zmínil o pořádání velkých sportovních akcí. Takové akce znamenají obrovské změny v územním plánování, přináší řadu pracovních příležitostí a pro region následný rozvoj (i když to nemusí být vždy pravda např. MS v klasickém lyžování v Liberci). Ale i v rámci každého sídla by mělo docházet k rozvoji sportovních ploch, hřišť, hal, bazénů či cyklostezek.
Jak tyto fakta využít:
 • Doplňte územní plán vašeho města o další sportovní areály, tak aby byly v souladů s územním plánováním (anketa, SWOT analýza, plány, schvalování….)
 • Ekologická sportovní architektura (např. ekologické stadiony)
D. Sport jako rozvojová centra
Dovolte mě citovat z článku zpravodajství OSN v Praze:
„S velkým potěšením oznamuji, že vzniklo nové partnerství mezi jedinou skutečně univerzální mezinárodní organizací – OSN – a jediným skutečně univerzálním mezinárodním sportem – fotbalem.“ Těmito slovy uvítal v roce 1999 tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan vznik strategické aliance mezi Mezinárodní fotbalovou federací (FIFA) a Organizací spojených národů. (celý článek - zde).
Sport může humanitárně podpořit obyvatelstvo rozvojového světa. Jsou známy projekty FIFA: Fotbal naděje, Školy pro sport a život, Odstranění dětské práce (prozatím jen u firem produkující sportovní vybavení pro fotbal). Ale podobné projekty již podporují i další významné sporty (např. atletika).
E. Novodobé otrokářství - obchod s lidmi a sportovní událost
Letní olympiáda v Londýně a polsko-ukrajinské fotbalové mistrovství promění na tři dlouhé měsíce Evropu v jedno velké sportoviště plné nadšených příznivců utrácejících miliony korun za vstupné, suvenýry a samozřejmě i za služby. Většina fanoušků jsou muži a jednou ze služeb, kterou si tito sportovní nadšenci obstarávají, jsou prostitutky. Před fotbalovým šampionátem v Německu bylo odhadováno, že do země pude proti jejich vůli dopraveno na 40 000 žen. Policie nakonec odhalila pouhý zlomek těchto případů a jednou z oněch žen byla i česká občanka. Velké sportovní události si vždy vyžadují výstavbu nových sportovišť, olympijských vesniček, zázemí pro sportovce i návštěvníky a nezbytnou infrastrukturu. Podle odhadů jenom v souvislosti s olympiádou do Londýna přicestují na 100 000 zahraničních dělníků, zejména z východní Evropy a severní Afriky. A podle zásady čím nižší náklady, tím vyšší zisky nebude žádnou výjimkou, že mnoho těchto lidí bude zaměstnáno ilegálně a jejich platy nebudou dosahovat ani minimálních evropských standardů, pokud vůbec nějaké dostanou (Zdroj: T. Kušniráková, Novodobé otrokářství, Geografické rozhledy, ročník 20, číslo 4).
Jak tyto fakta využít:
 • Seznamte žáky se stránkou www.humantrafficking.org (webový zdroj proti obchodování s lidmi), přečtěte si některé články a diskutujte o jejich příčinách (obětech a konzumentech).
 • Zhlédněte toto video, zpracované MTV a diskutuje jak se proměňovaly vaše pocity během spotu. Jaké problémy ještě mohou přinášet velké sportovní akce a jak se mohou dotýkat přímo vás.
F. Zneužití sportovních akcí

Mnohokrát v historii velkých i menších sportovních akcí se stala situace, kdy došlo k jejímu zneužití. Mezi nejznámější patří:
Jak tyto fakta využít:
 • Seznamte žáky s výše uvedenými historickými událostmi. Mohlo by se něco takového znovu opakovat? Jak tomu zabránit?pátek 18. června 2010

Geografie v mezipředmětových souvislostech I.

Moderní vzdělávání současnosti by mělo rovněž nabízet propojení jednotlivých vzdělávacích disciplín. A právě geografie nabízí toto propojování uskutečňovat. Samotná geografie v sobě snoubí obrovské množství údajů a dat z různých vědních oborů (biologie, geologie, hydrologie, sociologie, politologie, ekonomie, architektury atd.). Tím se sama o sobě stává interdisciplinárním předmětem, ale rovněž nabízí možnost hlubšího rozvoje u jiných oborů či vědních disciplín. Pojďme se tedy pokusit geografii aplikovat do podob na které nejsme až tak úplně zvyklí. A vytvořme z ní spojovací článek, který ostatní vyučovací předměty drží při sobě a rovněž vytváří most či dálnici (nikoli bariéru nebo hráz) k jiným oborům lidského poznání.

Geografie a umění

Na první podhled snad tyto dvě disciplíny nic nespojuje, ale je to právě naopak. Umění by se bez geografie neobešlo a stejně i naopak. Pojďme se podívat alespoň na pár oblasti umění a vyzkoušet si mezipředmětové vazby s geografií:

1) Geografie a architektura

Architektura se v dnešní době ubírá mnoha směry, ovšem mezi ty nejdůležitější úkoly patří řešení urbanizace (stavba měst a jejich územní plánování) a prostorové uspořádání krajiny. Jaká jsou tedy mezipředmětová využití:
- územní uspořádání sídel (územní plán města), funkce sídel, rozvoj sídel- stavební inženýrství (překonávání terénních a povrchových obtíží – přemostění, stavba tunelů, akvaduktů aj., výběr vhodného stavebního místa při stavbě – přehrad, pevností, přístavů, rozhleden atd.)
- „krizová“ architektura (předcházení přírodním katastrofám – záplavy, zemětřesení aj.)
- architektura jako příčina cestovního ruchu (nových sedm divů světa, významné stavby atd.)
- architektonické rozdíly (dle kultur, přírodních oblastí, historického období aj.)
- environmentální architektura (ekoarchitektura) – je architektura ohleduplná k životnímu prostředí a fungující na bázi trvale udržitelného rozvoje. (http://www.ekobydleni.eu/category/architektura)

Možnosti využití ve výuce je např.:

- projekt vytvoření plánu zeleného města postaveného na zásadách trvale udržitelného rozvoje (podpora MHD, výsadba zeleně, ekologické bydlení, výstavba cyklostezek aj.),
- soutěž naše divy světa – vytvoření jednoduché ankety do niž zapojíme co největší množství žáků na škole,
- krizová architektura – boj proti záplavám studium záplavových území a následné diskuse o možnosti ochrany dané oblasti před povodněmi, SWOT analýza protipovodňových opatření ve vašem okolí aj.,
- poznej stavbu – podle obrázků poznávejte významné stavby v daném regionu, dle stavebního stylu a použitého materiálu urči do kterého regionu stavby patří.

2) Geografie a výtvarné umění

a) jistou možností zaznamenávání vývoje krajiny či lidských sídel je krajinomalba. Právě tato výtvarná disciplína dochovává srovnání, vývoj, změna a využití krajiny v čase. Možností zařazení do výuky je srovnání krajinomalby a současného vzhledu krajiny a následná diskuse o změnách a příčinách změny….

b) výtvarný projev můžeme použít i v boji proti kriminalitě - identifikace osoby.

c) jistou formou výtvarného umění je kartografie i historická kartografie. Využívejte jednoduché kartografické metody: tvorbu panoramatu, zjednodušený popis krajiny, pochodová trasa, mentální mapu okolí (např. cesta do školy, znázornění okolí školy, popis okolí vaší obce atd.), profil trati atd. Vytvářejte vlastní mapy: GIS do škol, na slepých mapách vytvářejte: obsah mapy (popis, polohopis, výškopis), kartogramy, kartogiagramy atd. Pokuste se o zjednodušené nákresy světadílů či států – bude překvapeni jak to žákům NEJDE…

3) Geografie a hudba

a) databáze hudby dle regionů, hudebních žánrů a autorů: na stránkách national geographic.
b) folklor na Moravě,
c) seznam hudebních pořadů na vysílání ČT.

Možností využití ve výuce je např.:

- zvukové a hudební hádanky – z internetu si zajistěte zvukové a hudební ukázky a nechejte žáky posoudit z jaké oblasti světa se nachází, ať zdůvodní své mínění proč se tak rozhodli, pokuste se charakterizovat hudební nástroje, které hudebníci používají,
- hudba a tanec – pohybové ztvárnění hudby je jedním z nejstarších kulturních projevů člověka, pomocí klipů (http://youtube.com/) se seznamte s tancem v jednotlivých regionech světa (tango, samba, valčík, orientální tance, český folklór atd.),
- vánoční geografie – hodiny zeměpisu v času adventu můžete zpestřit poslechem sakrální hudby a krátkým zamyšlením nad svátky vánočními u nás i ve světě. Zajímavá je i Biblická geografie, kterou můžeme vložit do obsahu učiva náboženství na Zemi.

4) Geografie a fotografie

Fotografie se řadí mezi zobrazovací technologie a její využití je velmi rozmanité: krajinářská fotografie, fotožurnalismus, dokumentární fotografie aj.

Možností využití ve výuce je např.:

- vytváření fotografií na určité téma – fotosoutěž , fotodokumentace geografických cvičení, práce s fotografií jako výukovým médiem, fotoaktuality – na začátek či konec hodiny vyberte zajímavou fotografii ze současného dění, řekněte k ní příběh (co je jejím obsahem, jak a proč vznikla), časem do této činnosti zapojte dobrovolníky a nakonec zbytek žáků aj.

Závěrem:

Ve stručném komentáři jsem se pokusil o nástin toho, jak lze vytvořit mezipředmětové vazby i u tak různorodých oblastí, jako je geografie a umění, které možná na první pohled spolu příliš nesouvisí…nebo snad ano…?

neděle 25. dubna 2010

Mapové servery a možnosti využití ve výuce I. – Srovnávací snímky na mapy.seznam.cz

V několika článcích věnované mapovým serverům a interaktivním mapám na internetu chci čitatelům dát návod na možnosti využití těchto kartografických pomocníků v běžně hodině zeměpisu. O mapových serverech je napsána celá řada textů a odborných pojednání. Já jako absolvent TU v Liberci doporučuji stránky vytvořené katedrou geografie v Liberci – GIS do škol . Ale nyní vynechejme teorii, se kterou se každý může seznámit sám, a pojďme se rovnou podívat na konkrétní možnosti velmi známé interaktivní aplikace – Mapy.cz

Veškeré důležité informace o fungování tohoto mapového serveru najdete v nápovědě (http://help.seznam.cz/cz/mapy/ovladani-mapy/), kde se dozvíte vše důležité kolem tohoto projektu.

Hlavní možnosti Mapy.cz:
- vyhledávání (firem, míst, měst, pojmů) do projektu je zapojena i cs.wikipedia.org
- různé druhy mapových podkladů (základní, turistická, fotomapa, historická) a legendy
- plánovač tras
- měření vzdálenosti
- operátory a pokročilé funkce (GPS, Loc, id aj.)
- přidávání objektů do mapy: firmy – přes firmy.cz, turistické objekty přes wiki.mapy.cz, přidej vlastní ikonku (charakteristika jakéhokoliv místa na mapě)
- fotomapy (zobrazení vložených fotografií, vkládání nových fotografií - http://help.seznam.cz/cz/pridavani-fotografii.html
- rozšiřující aplikace: mapa počasí, dopravní omezení, stínování povrchu (plasticita)
- další funkce: odkaz na mapu, stáhnutí obrázku, tisk mapy

Výčet možností vám možná pomůže s vytvářením úkolů pro vaše žáky (plánování trasy výletu, časové rozvržení jízdy, měření GPS, vyhledávání objektů, vkládání fotografií o vašem městě (památky, důležité stavby aj.), měření vzdáleností (na přesnost metru) atd. Já bych se chtěl zaměřit na možnost, která mě u tohoto mapového serveru zaujala a to je série fotomap z prvního a druhého mapování ČR.

Analýza vývoje krajiny za rok 2002/2003 a 2007/2008 na Mapy.cz

Mapový server za dobu svého fungování provedl dvě letecká snímkování ČR (pro Evropu je dostupné pouze satelitní snímkování). První v období let 2002/2003 a druhé v letech 2006/2008, každé fotografování se až půl roku zpracovává a proto může být ve snímcích časový rozdíl až 6 let. A to jak uvidíte na několik příkladech již dává možnost zpracování údajů a jejich vyhodnocování. Pro názornost uvádím několik konkrétních příkladů, jak pracovat s touto velmi jednoducho aplikací a při tom rozvíjet dovednosti práce s mapou. Zařazování se hodí např. k učivu regionální geografie ČR, místopis ČR, hospodářský zeměpis, dále pak k učivu mapa a kartografie všeobecně a v neposlední řadě jako námět pro náplň volitelného předmětu seminář z geografie.

1. Příklad – Rozvoj satelitních měst v okolí Prahy
Na obrázku vidíte rozvoj satelitní obce Hovorčovice na sever od Prahy (obrázky zvětšíte kliknutím).


Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=F@x=133284192@y=136265152@z=15

Možné úkoly a aktivity: co jsou to satelitní města a proč vznikají (suburbanizace), proč si lidé vybrali právě tuto lokalitu (obec), kolik nových domů v obci vzniklo, kolik lidí v obci přibylo (odhad srovnej s čísly s ČSÚ), jak velká plocha se zastavila, jak se změnil územní plán obce, jak se změnil život lidí v obci a je život v satelitní obci plnohodnotný (použij článek Obce mají parazity).

2. Příklad – Vývoj těžby hnědého uhlí na Mostecku na počátku 21. století
Obrázek znázorňuje vývoj těžby hnědého uhlí na Mostecku.


Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=F@x=131046016@y=137623680@z=13

Možné úkoly a aktivity: proč se těží uhlí (k čemu se využívá), proč se těží povrchově, jak probíhá těžba hnědého uhlí, jaké důsledky pro krajinu má těžba (změna krajiny), co je rekultivace krajiny, provádí se v tomto místě rekultivace, dochází k útlumu nebo rozvoji těžby (více invo ZDE).

3. Příklad – Rozšiřování dálniční sítě na Moravě
Obrázek dokumentuje tempo stavby dálnice D1 na Moravě v úseku u Kroměříže.Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=139633664@y=133286400@z=11

Možné úkoly a aktivity: Jak kvalitní je dálniční síť v ČR ve srovnání s jinými státy Evropy (EU), kolik kilometrů dálnic je na našem území a které oblasti spojuje, jaké faktory rozhodují o vybudování dálniční sítě, jak ovlivní nová dálnice život lidí v této oblasti, proveďte SWOT analýzu dopravní sítě ve vašem regionu (kraj, okres, mikroregion, místo bydliště atd.), diskutujte o dopravních možnostech… K vyhledávání potřebných údajů využijte kromě mapového serveru mapy.cz a doprava.mapy.cz i internetové stránky http://www.dalnice-silnice.cz/

4. Příklad – změna územního plánu v místě bydliště
Obrázek porovnává změny územního plánu v Napajedlích v lokalitě Malina III. (dříve výběhy pro koně x dnes zastavěná oblast).


Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=F@x=140285200@y=132764896@z=16

Možné úkoly a aktivity: Co je to územní plán, k čemu slouží a proč je důležitý, kdo provádí změny v územním plánu, může obyvatel obce žádat o změnu územního plánu, prozkoumejte územní plán vašeho města, vytvořte dotazník pro obyvatele vašeho města na téma využití území obce (co občanům ve městě chybí, co by chtěli změnit atd.).
úterý 30. března 2010

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii II. – fotografie ve výuce

V tomto příspěvku se budu věnovat možnostem, které přináší „nevyčerpatelná“ databáze obrázků na internetu. Průměrně zdatný uživatel internetu, je schopen najít díky vhodným klíčovým slovům prakticky jakýkoliv obrazový materiál do výuky. Nechci zde teoretizovat o důležitosti vizuálního učení pro uchování informací v paměti, nebo důležitosti konkrétního zobrazení pro pochopení a představivost…. To se můžete dočíst v odborné literatuře psychologie nebo didaktiky. Spíše chci dát několik konkrétních typů, které sám ve výuce využívám.

1) Součást nového učiva – doplňte výklad obrazovým materiálem, ideální je pokud jde do obrázku vpisovat nebo jej upravovat (například PowerPoint - Možnost ukazatele – pero, popisovač, zvýrazňovač atd.), pro aktivní práci s obrázky slouží interaktivní tabule. Lze využít i kameru napojenou na PC.

2) Slideshow - pomocí série obrázků představíte novou látku, kterou můžete doplnit i mluveným slovem nebo jiným zvukovým záznamem (volně dostupné programy – PowerPoint, Windows Movie Maker). Příkladem je slideshow Asie.
3) Čteme z fotografie – fotografie, satelitní snímky, obrazový materiál jsou cenným zdrojem informací o Zemi (krajině, sídlech, lidech, kultuře atd.). Například můžete nechat žáky poznávat místa v krajině (snímky Země), uplatňovat odborné geografické dovednosti, přiřazovat určité jevy (tvary eroze) atd.

Příklad: Na obrázku vidíte meandry řeky Moravy nedaleko Strážnice. Žáci mají odpovědět na vaše otázky typu: co je to meandr, v jakém části vodního toku jej nacházíme, jak se meandr vyvíjí, ve které části dochází k erozním procesům a kde k akumulačním, ve které části je patrný vznik slepého ramene atd.


Zvětšit mapu

Pokud stále nevíte jak na to, tak vám doporučuji časopis Geografické rozhledy, kde se prací s fotografií pravidelně věnují.

4) Fotokřížovka – jednou z možností opakování je křížovka. Místo otázek zadejte obrázky a nechejte žáky luštit. Příklad takové křížovky najdete na: http://www.jindrichpolak.wz.cz/download/krizovkabiosfera.ppt

5) Obrazový kvíz o jedničku – v pravidelné fotografické soutěži mohou žáci soutěžit o jedničku www.jindrichpolak.wz.cz/soutez/jednicka.php. Obrázek měním 2 - 4x do měsíce, známkuji nejrychlejší řešitele, kteří odpoví na zadané otázky.

6) Fotosoutěž – je déletrvající projekt (www.jindrichpolak.wz.cz/soutez/foto.php) na zadané téma. Soutěžní fotografie hodnotí žáci školy i veřejnost pomocí ankety.

pondělí 29. března 2010

Jak na regionální geografii II. – Od globálního k místnímu na příkladu obyvatelstvo Asie

Pojďme se podívat, jak by mohla vypadat výuka regionální geografie na učivu z oblasti socioekonomické geografie – OBYVATELSTVO ASIE.

Cílem učiva je:
1) Poukázat na globální problematiku populačního vývoje ve světě s ohledem na Asii.
2) Seznámit žáky s rozlišností života v Asii (jak v globále tak v pro jednotlivé regiony).
3) Rozšiřovat dovednosti při práci s mapou (vyhledávání v tématických i obecně zeměpisných mapách) a hledat souvislosti mezi přírodní a sociální složkou krajiny (např. hustota osídlení, migrace aj.).
4) Pochopit „neznámé“ pojmy týkající se obyvatelstva (kolonizace, dekolonizace, muslimové atd.).
5) Poukázat na problémy současné Asie (konflikty, spory o území, fundamentalismus atd.) a diskutovat o možnostech jejich řešení.
6) Vztah mezi Asii a ČR (popřípadě místem bydliště nebo EU).

ASIE OBYVATELSTVO

Ad1) Populační vývoj AsieV úvodní části věnujte pozornost základním demografickým údajům a globální situaci.V této problematice zaujímá Asie významnou pozici, neboť je kontinentem s nejvyšším počtem obyvatel (63% světové populace). V první desítce nejlidnatějších států světa (i s Ruskem) je celkem 7 z Asie. Tyto okolnosti mají samozřejmě dopad na ekonomickou, sociální i politickou situaci v regionu. K vysvětlení situace použijte například tabulku 1 nebo jiné zdroje dat.
Za všemi údaji se ovšem skrývají velké regionální rozdíly. Především v kvalitě běžného života. Na jedné straně stojí vyspělé regiony (Japonsko, Korejská republika, SAE aj.), kde lidé žijí po vzoru „západní“ civilizace, dožívají se vysokého věku. Jiná situace ovšem panuje v zemích čtvrtého a pátého světa (Jemen, Afghánistán, Kambodža), kde lidé řeší základní lidské potřeby (dostupnost pitné vody, dostatek potravin, válečný stav).

Ad2) Regionální rozdílnost
Rozdělte Asii na regiony a pokuste se interpretovat zvláštnosti pro danou část Asie.
Chování obyvatel ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří vyznávané náboženství a kulturní tradice s nim spojené.
a) východní Asie:- je vyspělou částí světadílu
- nízká míra plodnosti (výjimku tvoří Mongolsko a rozporuplná Čína – viz. Ad5. Populační politika v Číně)
- poměrně vysoká naděje na dožití – 74 let
- specifické postavení Japonska (vyšší naděje na dožití, vyspělé zdravotnictví, stravovací návyky, zvýhodnění mladých rodiny atd.)
b) jihovýchodní Asie:
- různorodý region
- vyspělé (asijští tygři) x zaostalé státy
- rozdílné náboženské vyznání: islám, křesťanství, buddhismus
- úmrtnost asi 70 let, 2,5 dítěte na ženu
c) jižní Asie- region s nejvyšším počtem obyvatel
- plodnost 2,8 dítěte na ženu, naděje na dožití 65 let
- extrémních hodnot dosahuje Afghánistán (5,7 dítěte na ženu, kojenecká úmrtnost 155‰, naděj na dožití 44 let, problematické je zdravotnictví, hygiena, dostatek potravin a užívání opia)


d) západní Asie
- na populační vývoj má vliv islám (polygamie, práva žen aj.)
- vysoká je plodnost 3,1 dítěte na ženu a poměrně vysoká kojenecká úmrtnost
- zvláštní postavení má Izrael
Ad3) Práce s mapou
Využijte znalostí získaných z předešlých učiv a rozšiřujte dovednosti při práci s mapou.Následujíc text (viz. Obrázek 1 – samostatná práce obyvatelstvo Asie) je připraven na základě: Školní atlas světa 2. vydání, Kartografie Praha 2007.

Obrázek 1: Pracovní list pro žáky 7. tříd - Obyvatelstvo Asie (Autor: Jindřich Polák) - kliknutím se text zvětší

Ad4) Pojmy
Dbejte na to, aby žáci chápali o čem mluvíte.Během celého učiva budete narážet na novou terminologii (neznáme pojmy). Ty je nutno žákům vysvětlit, nebo dát žákům možnost tyto pojmy vyhledat a pochopit (vhodné je dát neznáme pojmy vyhledat za domácí úkol, a to dřív než na tyto pojmy narazíte). Možností je mnoho: odborná literatura, encyklopedie, internet – např. internetový slovníček na stránkách: http://www.geografie.unas.cz/slovnik/slovnik.php

Ad5) Současnost je nejzajímavější
Buďte aktuální a snažte se o podrobnější rozbor.

Poukažte na problémy současné Asie. Vhodná je práce s odborným textem (viz. Obrázek 2 – Populační politika v Číně), nebo novinovým článkem či jiným zpravodajstvím (např. internetový archiv ČT, Novy aj.).
Obrázek 2: Populační politika v Číně. Geografické rozhledy 19/3, str. 22-23.

Ad6) Jak obyvatelstvo v Asii ovlivňuje život u nás….
Ukažte žákům, že to co se učí není vzdáleno tisíce kilometrů, ale týká se přímo nás.
Pokuste se o diskusi na aktuální témata menšin v EU, ČR nebo v místě vašeho bydliště.
Témata mohou být např.:
- Původ Rómů a jejich postavení v současnosti
- Vietnamci jako významná menšina v ČR
- Islamizace Evropy
- Holocaust a současný problém židovství aj.

úterý 16. března 2010

EclipseCrossword - křížovka za pár minut

Pokud chcete vytvářet vlastní křížovku jednoduše a rychle je článek určen právě vám.

Možnost stažení aplikace: ZDE.
Jak vypadá vygenerovaná křížovka: ZDE.

Aplikace EclipseCrossword je volně šiřitelný software (freeware) určen pro snadnou tvorbu křížovek. Po stažení a jednoduché instalaci do vašeho PC, stačí vložit seznam slov, které chcete v křížovce použít a definovat záchytné body. Křížovka je potom vygenerována automaticky (program vám rovněž nabídne možnosti tvarů křížovky). Aplikace umožňuje vytvořenou křížovku vytisknout nebo vygenerovat jako webovou stránku. I když je aplikace v angličtině je její ovládání velmi přehledné a snadno ovladatelné - tzv. intuitivní ovládání. Vynikající je, že program nemá problém s českou diakritikou jako je tomu u jiných zahraničních programů.

Obrázek: Náhled aplikace tvorby křížovky a vygenerovaná křížovka.
Kliknutím na obrázek se vytvoří zvětšený náhled.

neděle 14. března 2010

Jak na regionální zeměpis I. – Úvod

Nový systém učebních dokumentů a změna v oblasti vzdělávacích trendů vede učitele ke změnám ve výuce – regionální geografii nevyjímaje. Ze všech stran se ozývají hlasy, že se má „učit jinak“, vést výuku netradičně, s využitím moderních přístupů, metod a forem, což samozřejmě vyžaduje od učitele snahu, úsilí a čas! Za což by měla přijít i adekvátní odměna - nejen finanční a společenská – v přístupu studentů...

Jak se mění pohled na regionální geografii ve škole?

Dovolte, abych volnou citací přiblížil názor Ivana Bičíka. Celý text: Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 3):
Regionální geografie představuje jeden z oborů geografie. Zdá se, že její konec právě prožíváme. Vždyť kdo v dnešní době potřebuje detailní místopisné znalosti… Každou informaci během pár vteřin zprostředkuje počítač a naše schopnosti práce s nim. A dále pokračuje: …doba se změnila, dnešní geografické vzdělání preferuje hluboké znalosti a dovednosti zaměřené na jednotlivé složky přírodní či sociální sféry…. jedna dovednost se však docela vytrácí. Tou je schopnost syntézy, tak typická pro REGIONÁLNÍ GEOGRAFII – schopnost geografa analyzovat desítky a stovky podkladů o jednotlivých složkách krajiny v konkrétním území, informace vzájemně propojit a naznačit možné scénáře dalšího vývoje analyzovaného území. To je jedna z tváří MODERNÍ REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE.

Podle I. Bičíka ovšem ve školách převládá druhá tvář regionální geografie, která se soustředí na výčet stovek místopisných pojmů z celého světa. Mnohdy bez dalších vazeb a logiky. Stále je hodně škol, kde se tyto místopisné znalosti pokládají za vrchol intelektuálního rozhledu geografa. Proč? Pokládá si Bičík otázku: Dobře se to zkouší a s pár pojmy, které se naučíte, můžete třídu držet v šachu. Ale regionální geografie představuje syntézu a vlastně vrchol geografického studia. Může taková být i na základní a střední škole? Může, ale vyžaduje velký rozhled, hluboké znalosti, trvalé vzdělávání učitele geografie, a ne člověka, který bez aprobace plave i v těch místopisných pojmech…

Jak „učit jinak“ regionální geografii?

1. Uvědomit si co by měl žák základní/střední školy znát. Co mu pomůže v jeho budoucí profesi a osobním životě. Zřejmě to bude především práce s geografickými pojmy a informacemi, dovednosti při práci s mapou.
2. Postupovat od nadhledu globálního přes jednotlivé makroregiony a jejich specifika. U globálních znaků používat obecně známe jevy z fyzické (podnebí, vodstvo, geologie, vegetační pásy atd.) a sociální (migrace, rasy, jazyky, národy, náboženství atd.) geografie. U makroregionů si vytýčit hlavní společné rysy (mohou být různé: historický vývoj, přírodní podmínky, ekonomická úroveň atd.)
3. Na několika státech nebo regionech dokumentovat obecné jevy, trendy a souvislostí, které se mohou objevovat i jinde. K problematice daného makroregionu může vést cesta přes aktuální témata (přírodní prostředí, politické dění, kultura aj.), důležitý je výběr jednoho modelového regionu (státu, oblasti), kterému by se měl věnovat podrobněji (o dalších regionech se můžete zmínit například prostřednictvím srovnání s modelových regionem).
4. Využívat moderní zdroje dat, pamatujte, že dnes nastupuje obraz jako základní médium přenosu informaci. Učebnice již dávno není zlatým grálem pedagoga, zato mapa pracuje s obrazem naší Země. Využívejte všudypřítomných obrázků a videí.
5. Pracujte s různými druhy informací. Učte jak využít obrovské množství informací, co z nich převzat, jak je hodnotit a pracovat s nimi. Informace v dnešním dynamickém světě rychle zastarávají. Nechte žáky přemýšlet na statickými údaji (nikoli aby si je zapamatovali, ale aby je dokázali komentovat a vyhodnocovat) atd.
6. Pokusme se vychovávat z žáků/studentů inteligentní turisty/cestovatele, aby při svých cestách mohli využít to co se při studiu naučili. Představte si myšlenku, že právě váš žák se v cizí zemi „neztratí“ – tj. umí se dívat na to co jej obklopuje, rozumí jevům a informacím. A z cest se vrací obohacen o nové zkušenosti, které dokáže přijímat a poučí se z nich.
7. Pokud jde o regionální geografii České republiky, je vhodné doplnit učivo o plnění konkrétních úkolů v místní krajině a okolí bydliště. Příkladem může být: orientace v krajině pomocí plánu města či turistické mapy, anketa mezi spoluobčany, SWOT analýzy, či projekty na zlepšení života v obci aj.

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii I.

Práce s informacemi a spolupráce ve skupině - na příkladu regionální geografie Asie

Pomůcky: učebnice, atlas, předešlé znalosti žáků, encyklopedie (popřípadě internet) aj.
Časové rozvržení: od jedné vyučovací hodiny po celý učební blok (tj. i několik hodin)
Co se žáci učí: práce s atlasem, vyhledávání informací a jejich vyhodnocování, práce ve dvojici (skupině), prezentace zjištěných informací, práce s odborným textem, diskuze….. a v neposlední řadě o regionu Asii.
Postup:
1) Rozdělte Asii do jednotlivých regionů (např. na tabuli, papírcích, nástěnce) – např. Blízký východ, Perský záliv, Střední Asie atd.

2) Na papírky napište stát (stačí jeden, ovšem může být i více – záleží na počtu žáků), který do daného regionu patří a na další papírek jméno hlavního města. Děti mají za úkol nejdříve najít k sobě stát a hlavní město – tím vytvoří dvojice (pokud máte více států v daném regionu např. dva – vytvoří skupiny).

3) Na lavice nachystejte obrázky, názvy důležitých fyzicko-geografických (např. pohoří, řeky, poušě atd.) a socio-geografických (např. rasy, národy, náboženství, důležitá sídla atd.) pojmů – úkolem (žáků – dvojic, skupin) je přiřazovat jednotlivé pojmy k zadaným regionům.

4) Žáci poté pomocí pojmů prezentují region ostatním žákům – ukazují na mapě, vysvětlují neznámé pojmy (např. islám, asijští tygři, komunismus atd.).

5) Dále může navazovat (ale i nemusí): vyhledávání aktualit (novinek) k jednotlivým regionům, zadání projektu na dané téma ke každému regionu (např. Blízký východ – křížení kultur a náboženství, Perský záliv – světová ložiska ropy, Střední Asie – oblast konfliktů apod.), diskuse o jednotlivých regionech (čím jsou podobné a čím se odlišují a proč) atd.

sobota 13. března 2010

QuizFaber - HTML generátor testů

QuizFaber je freeware pro windows, ve kterém lze provádět jednoduché HTML generování testů. To vše bez nutné znalosti HTML nebo JavaSkriptu - je určen pro začátečníky. Patří k jedné z možností, jak provádět hodnocení (i sebehodnocení). Program je v několika světových jazycích, ale bohužel k nim čeština nepatří. S tím jsou spojeny problémy s diakritikou - háčky a kroužky.

Nejnovější verze: ZDE.

Obrázek: Jak vypadá výsledný test a prostředí tvorby


Samozřejmostí je vkládání obrázků, zvuků i videa (ve formátech: JPEG, GIF, MID, MP3, AVI, MPEG atd.) . Rovněž můžete výsledky testu uložit a odeslat na email. Můžete volit různou váhu otázek, vyhodnocení na procenta či body, zadávat různý časový limit atd. Vytvořený test lehce exportujete (převedete) do HTML a můžeme jej publikovat na internetu, na intranetu nebo ve vlastním PC.

Různé typy otázek:
 • jedna správná odpověď
 • více správných odpovědí
 • ano/ne
 • otevřená odpověď
 • přiřazování pojmů atd.

Podívejte se jak může vypadat výsledek testu - ZDE.

sobota 27. února 2010

Futuristická Dubaj - metropole 21. století


Během několika let se z pusté pouště díky petrodolarům stalo supermoderní město budoucnosti. Velký podíl na ambiciózní výstavbě tohoto emirátu má především šejch Muhammad bin Rašíd al-Maktúma, který se může směle považovat za jednoho z největších budovatelů na této planetě.

Video: Jak roste DubajJeho vize je smělá. Má přilákat do Dubaje elitu světového byznysu, showbyznysu, VIP osoby a bohatou klientelu z řad turistů. A to dříve, než vyschnou ropné kohoutky. Již dnes můžeme říci, že se mu tento záměr více než daří. Nejen že do Dubaje přesunuly své pobočky a sídla např. IBM, Microsoft, CNN či Reuters, ale byla již zdárně dokončena řada projektů. Pojďme se na některá dokončené díla podívat.

Burj Chalífa neboli Burj Dubaj (Chalífova věž/ Dubajská věž) – nejvyšší budova planety

Slavnostní otevření tohoto mrakodrapu, který s výškou 828 metrů překonal své konkurenty Taipei 101 a Kantonskou věž o více než dvě stě metrů, se konalo 4. ledna 2010. Tedy ke čtvrtému výročí nástupu panovníka Muhammada bin Rašída al-Maktúma k moci.
A k čemu bude Burdž Dubaj sloužit? Spodních 37 pater – hotel Armani, ve střední pasáži bude na 700 set luxusních bytů (prý byly rozprodány během jednoho dne) a v horních patrech budou kanceláře firem.

Video: Burj Dubai (Burj Khalifa) v roce 2009Dubai Fountain (Dubajská fontána) – největší fontána světa

Doposud se nacházela největší fontána světa v Las Pegas. To ovšem od 8. května roku 2009 neplatí. O čtvrtinu větší je právě ta dubajská, která stříká vodu až do výše sto padesáti metrů! Ročně ji má navštívit přes 10 milionů návštěvníků.

Video: Dubajská fontána a jezero


Dubai Mall (Dubajský nákupní areál) – největší nákupní areál světa

Se dvanácti sty obchody, víc než stovkou kaváren a restaurací, dvaceti kinosály, krytým kluzištěm olympijských rozměrů, zlatým tržištěm (súk) nebo jedinečným akváriem s deseti miliony litrů slané vody, se stal Dubai Mall největším nákupním střediskem světa. Otevřen byl ve stejný den jako fontána.

Video: Procházka po nákupním centru v DubajiDubajské metro

Downtown Dubaje s okraji metropole propojuje futuristické plně automatizované metro. Jeho provoz byl zahájen 9. 9. 2009 v 9 hodin a 9 minut. Zatím je v provozu pouze červená trasa, ale do roku 2014 se mají otevřít další tři trasy, které mají pomoci přetížené dopravě (a to některé místní silnice jsou až dvanáctiproudé!).

Video: Dubajské metroJe jisté, že blízká budoucnost přinese celou řadu dalších neméně zajímavých projektů. V současnosti jsou rozpracované tří uměle vytvářené ostrovy, souostroví ve tvaru světadílů – The World.

Video: Projek The WorldPlánuje se výstavba obrovského zábavního centra – Dubailand nebo budovy Nakheel Tower, která by měla být ještě vyšší než Burj Dubaj. Pokud se podaří hlavním partnerům, kteří podporují výstavbu Dubaje (Dubai Holding, Emaar, Nakheel a dalším) překonat co nejrychleji světovou hospodářskou krizi, překoná současný Dubaj zase jen Dubaj…

Další zajímavé odkazy:
Centrum Dubaje
Projekty do budoucnosti
Nejvyšší budovy Dubaje

čtvrtek 25. února 2010

iTALC

iTALC - Intelligent Teaching And Learning with Computers (Inteligentní výuka a vzdělávání za pomoci počítačů)
Patříte mezi ty, kteří se snaží s žáky vyučovat pomocí nových moderních metod? Navštěvujete v hodinách svých předmětů počítačovou učebnu a zažili jste pocit, že někteří z žáků nedělají to co by jste po nich chtěli? Chcete žákům pomoci při práci na PC? Chcete si ulehčit práci v počítačových a multimediálních učebnách? Tak i pro vás je určen program iTALC.
Program funguje na principu klient-server, kdy klientské aplikace nainstalujete na počítače studentů a „serverovou“ verzi na učitelský počítač (postup instalace). Výhodou programu je, že běží jak ve Win, tak na Linuxu. Je vydáván pod licencí GNU GPL – jeho použití je tedy zdarma!

Jaké možností program nabízí:

- přehledový mód (zobrazí přehled dostupných počítačů – sledujete co žáci dělají)

- ukázka přes celou obrazovku (můžete zobrazit svou obrazovku na všechny dostupné PC – vlastně nahrazuje dataprojektor)

- zamknout/odemknout vše (pro upoutání vašich žáků uzamknete jejich PC – jejich obrazovka bude černá - např. při písemce nemají mít studenti přístup k PC)

- textová zpráva (pomocí tohoto módu pošlete všem zprávu – např. úkol)

- zapnout/vypnout/odhlásit (základní ovládání ostatních PC přímo z hlavního počítače)

- obrazovka studenta (jednotlivé počítače a tedy i studenty můžete vzdáleně ovládat – např. když si student neví rady, můžete uzamknout jeho PC, když nedělá co dělat má, vyfotit jeho obrazovku, nebo ukončit jeho činnost)

Tento program plně využívám a maximálně se mě v hodinách zeměpisu a informatiky osvědčil!!! Škoda, že ještě není dostupná verze, ve které by se dal omezit přístup na internet a na některé jeho stránky. Ale poslední informace jsou takové, že se na tomto rozšíření pracuje.

Oficiální stránky: http://italc.sourceforge.net/
Všechny důležité informace pohromadě: http://italc.sourceforge.net/wiki/

úterý 23. února 2010

Peklo jménem Haiti

Video příloha: 360-ti stupňové video z místa zemětřesení (zdroj a další videa: Immersive Media Haiti)Již od roku 1492 se píší krví novodobé dějiny Karibského ostrova Hispanola. Dvě století stačili španělským kolonizátorům k vymícení původních obyvatel ostrova, kteří hynuli při těžbě zlata a na následky neštovic.

Na konci 17. století již západní část ostrova patřila díky francouzským pirátům Francii, kteří zde dopravili tisíce afrických otroků pro práci na jejich plantážích. Tak se dostalo na tento ostrov dnešní původní obyvatelstvo.

Těžká práce na plantážích byla příčinou vzpoury půl milionu otroků, kteří zde již v roce 1804 vyhlásili nezávislost a vytvořili první černoškou republiku na světě. Toto prvenství ovšem nestálo na pevných základech. Francouzští kolonizátoři zde díky rychlému převratu nestačili vytvořit fungující infrastrukturu, kulturní, náboženské a sociální hodnoty západního světa. A tak na Haiti „vypukla Afrika“. Tedy dění, které známe především z afrického kontinentu – střídání diktatur, krvavých pučů a následných vendet nebrala konce.

O této skutečnosti svědčí i fakt, že na Haiti dlouhodobě udržují pořádek modré barety OSN, které jsou obvykle tam, kde skončila válka. Dalším faktem o nefungování státu je skutečnost, že na Haiti dlouhodobě působí na osm set pracovníků od organizace Lékaři bez hranic, víc najdeme jen ve válkou zmítaném Kongu. K tomu musíme přičíst přírodní katastrofy ve formě hurikánů, povodní a sesuvů půdy, které na takřka odlesněném ostrově našli živnou půdu.

Posledním hřebíčkem do rakve tohoto státu nestátu bylo zemětřesení o síle sedmi stupňů Richterovi stupnice, které přineslo této nejchudší zemi na západní polokouli naprostou zkázu. Špatná statika cihlových staveb a narychlo vybudované chýše haitských slumů padaly jako domečky z karet.

Naneštěstí opět musíme dát za pravdu heslu: „Štěstí přeje připraveným.“ Haiti ovšem připravené nebylo. Naopak se celá desetiletí řítí propadlištěm blíž a blíž do pekel. A když na něj z hlouby země formou přírodní katastrofy šáhlo, nemělo již sílu se bránit.

Video příloha: Reportér CBS News' Jeff Glor a jeho týdení reportáž z HaitiBohužel jak ukazují níže přiložená videa, tak i takto velkou přírodní katastrofu umí někteří lidé využít k politikaření (to v případě Huga Chavéze) a nebo k náboženskému tmářství (a to v případě Pata Robertsona).

Video příloha: Významný americký televizní kazatel Pat Robertson odhaluje "skutečnou" příčinu zemětřeseníK tomuto videu mohu dodat jen to, že na Haiti je opravdu druhým nejčastějším náboženství animistické Vúdú a „Papa Doc“ Duvalier, bývalý diktátor, vládl v této karibské republice s pomocí vúdú stejně jako za pomoci svých policistů Tontons Macoutes (bubáci), kteří měli zastrašit obyvatelstvo.

Video příloha: Chavéz obvinil USA ze způsobení zemětřesení na HaitiPoužití „tektonických“ či „klimatických“ zbraní je známé, stejně jako politikaření Huga Chavéze, ale jejich použití v této situaci je stejně pravděpodobné jako fakt, že Chavéz je dobrým reformním politikem Venezuely.

Více o Haiti na:
Lidé a Země - Haiti (cestopisy)
České noviny – zemětřesení na Haiti

sobota 20. února 2010

Budoucnost olympijských her

Když se francouzskému pedagogu Pierre de Coubertinovi podařilo uskutečnil roku 1896 jeho sen o prosazení novodobých olympijských her, jistě netušil, jak se tato myšlenka rychle rozšíří po celém světě a jakým směrem se budou po uplynutí jednoho jediného století hry ubírat.

Veškeré dosavadní olympijské hry byly především přehlídkou lidské síly, rychlosti, umu, odhodlání, přátelství, slávy… Přesto že se některé z nich stali místem politické propagandy (Berlín 1936), bojkotů (Moskva 1980), teroristických útoků (Mnichov 1972) a dalších lidských schválností, jsou doposud většinou lidí na naší Zemi brány jako symbol MÍRU, PŘÁTELSTVÍ A LIDSVÍ.

Technologie 21. století ještě více rozšířily potenciál olympijských her. Rozvoj komunikací umožnil donést soupeření sportovců prakticky do všech koutů naší planety. Cesta medializace byla započata již při konání VII. zimních olympijských her v Cortině d'Ampezzo. Ty se zapsaly do dějin nejen prvními přímými televizními přenosy, ale taky zapojením sponzorů do olympijského dění.

Díky tomuto „pokroku“ se z her stal obrovský byznys, který čím dál více ovlivňuje průběh her. Vše začíná již před volbou, kdy se účastníci musí prezentovat v tom nejlepším světle a zajistit co nejlepší připravenost her – jistě chápete, že bez politikaření se to neobejde. Dále vše pokračuje přípravou sportovišť, olympijské vesnice, budováním dopravní i sociální infrastruktury, přípravou uvítacího i závěrečného ceremoniálu a doladěním přírodních podmínek (např. v případě zimních olympiád dopravou sněhu - Vancouver, v případě letních olympiáda zajišťováním slunečného počasí – Peking). Není se tedy čemu divit, že uspořádání her se stává čím dál dražší záležitostí. Po zahájení her ovšem tlak ze strany médií a sponzorů nekončí. Pouze se přesměruje na sportovce a fanoušky. Fanoušci jsou masírováni médii o osudech sportovců, jejími úspěchy a skandály. Firmy vyrábí jako na běžícím pásu výrobky, kterým dávají ty největší sportovní hvězdy své jméno, jen pro to aby se zvýšila jejich prodejnost. Není tedy divu, že se sportovní hvězdy stávají idoly pro širokou veřejnost a především mládež. Přesto právě sportovní diváci jsou jednou z příčin stojící za rozvojem moderní OH a bez jejich zájmu by se jednalo o zcela odlišnou sportovní akci. Sportovci jsou pod obrovským tlakem, kterému mnozí nejsou schopni čelit. Přemotivovaní mnohdy končí s nepříjemným zraněním (mnozí ještě hůře), někteří si pomáhají nedovoleným způsobem – dopingem. Na druhou stranu jsou veškeré sportovní souboje oslavou pohybu a naší moderní kultury. To je tedy průběh her současnosti…

Ve sportu se za posledních dvacet let mnohé změnilo. Velkým rozvojem prošlo materiální vybavení sportovců, za kterým stojí nalezení nových technických postupů při výrobě sportovního nářadí (lehčí tretry, vykrojené lyže, odlehčené rámy kol, aerodinamické plavky atd.). Což přineslo možnost připravovat se odlišnými tréninkovými metodami a postupy. Do sportu také promluvilo sportoní lékařství a další vědecká odvětví, zabívající se biomechanikou pohybu, fyziologií a antorpomotorikou, každý vrcholový sportovec má svého osobního trenéra, sportovního psychologa a další členy realizačního týmu. To samozřejmě muselo vést ke změně. Ze sprotovců amatérů se stali vrcholoví sporotvci - profesiomálové, kteří úspěchu podřizují svůj veškerý čas a životní styl.

Jak budou vypadat moderní olympiády za 100 let? Dočkají se dalšího tisíciletí? Potenciál aby to dokázaly v sobě jistě ukrývají. Tím na čem by se měl základ her stavět je olympijská myšlenka, kterou je oslava lidské tělesné a duchovní dokonalosti, posvátný mír obohaceny o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, dodržování demokracie a internacionalismu. Dalším požadavkem jistě bude, aby dál docházelo ke strhujícím sportovním soubojům se soupeřem i časem. Kde jsou položeny možnosti lidského těla? O tom, že se meze neustále posunují svědčí neustále bořené olympijské i světové rekordy. Jen doufejme, že se nikdy neprolomí mez uspořádání her pro čistě trénované sportovce a ty podpořené dopingem! Hry se budou doplňovat novými sporty a budou zanikat ty původní, kterými se bavíme dnes. Již dnešní olympijské hry přejímají sporty z X Games (Extreme Games) a časem jistě vzniknou a přibudou další. Zvýší se počet účastníků ze zemí, které se dnes do her příliš nezapojují. Kolik talentů je ukryto v zemích chudého jihu nikdo z nás neví… Možná v daleké budoucnosti se do her zařadí i virtuální sporty. Člověk ovládající virtuální simulátory pohybu (tedy jakési hry na počítači), čímž by se mohli do sportovních soutěží zapojit i lidé hendikepovaní (ti se samozřejmě již dnes zapojují do paralympiád) nebo ne příliš fyzicky zdatní, kteří by i tak mohli dosahovat vrcholových výkonů.

Snad ještě dlouho uslyšíme při zahajovacím ceremoniálu olympijský slib sportovců, který za všechny přednáší sportovec z pořadatelské země: Jménem všech závodníků slibuji, že vystoupíme na olympijských hrách jako čestní soupeři, poslušni pravidel, která je řídí, za sport bez dopingu a drog, v rytířském duchu pro slávu sportu a čest našich družstev.

úterý 16. února 2010

Proč nový blog?

Proč vytvářet blog, když je jich tolik? Proč psát nové informace a postřehy, když je jich ještě více? To jsou otázky, na něž jsem se snažil odpovědět než jsem začal s publikováním na tento blog.
Již několik let vytvářím stránky www.jindrichpolak.wz.cz, které jsou zaměřeny především na geografii a sport. Věnují se tedy oborům, které jsou mou prací a zároveň i koníčkem. Na stránkách se všemožně snažím o propagaci zájmu žáků, studentů i široké veřejnosti o dění kolem nás. Ale neustále mám pocit, že lze udělat víc!
Snad bude blog tím správným krokem...