neděle 14. března 2010

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii I.

Práce s informacemi a spolupráce ve skupině - na příkladu regionální geografie Asie

Pomůcky: učebnice, atlas, předešlé znalosti žáků, encyklopedie (popřípadě internet) aj.
Časové rozvržení: od jedné vyučovací hodiny po celý učební blok (tj. i několik hodin)
Co se žáci učí: práce s atlasem, vyhledávání informací a jejich vyhodnocování, práce ve dvojici (skupině), prezentace zjištěných informací, práce s odborným textem, diskuze….. a v neposlední řadě o regionu Asii.
Postup:
1) Rozdělte Asii do jednotlivých regionů (např. na tabuli, papírcích, nástěnce) – např. Blízký východ, Perský záliv, Střední Asie atd.

2) Na papírky napište stát (stačí jeden, ovšem může být i více – záleží na počtu žáků), který do daného regionu patří a na další papírek jméno hlavního města. Děti mají za úkol nejdříve najít k sobě stát a hlavní město – tím vytvoří dvojice (pokud máte více států v daném regionu např. dva – vytvoří skupiny).

3) Na lavice nachystejte obrázky, názvy důležitých fyzicko-geografických (např. pohoří, řeky, poušě atd.) a socio-geografických (např. rasy, národy, náboženství, důležitá sídla atd.) pojmů – úkolem (žáků – dvojic, skupin) je přiřazovat jednotlivé pojmy k zadaným regionům.

4) Žáci poté pomocí pojmů prezentují region ostatním žákům – ukazují na mapě, vysvětlují neznámé pojmy (např. islám, asijští tygři, komunismus atd.).

5) Dále může navazovat (ale i nemusí): vyhledávání aktualit (novinek) k jednotlivým regionům, zadání projektu na dané téma ke každému regionu (např. Blízký východ – křížení kultur a náboženství, Perský záliv – světová ložiska ropy, Střední Asie – oblast konfliktů apod.), diskuse o jednotlivých regionech (čím jsou podobné a čím se odlišují a proč) atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat