pondělí 29. března 2010

Jak na regionální geografii II. – Od globálního k místnímu na příkladu obyvatelstvo Asie

Pojďme se podívat, jak by mohla vypadat výuka regionální geografie na učivu z oblasti socioekonomické geografie – OBYVATELSTVO ASIE.

Cílem učiva je:
1) Poukázat na globální problematiku populačního vývoje ve světě s ohledem na Asii.
2) Seznámit žáky s rozlišností života v Asii (jak v globále tak v pro jednotlivé regiony).
3) Rozšiřovat dovednosti při práci s mapou (vyhledávání v tématických i obecně zeměpisných mapách) a hledat souvislosti mezi přírodní a sociální složkou krajiny (např. hustota osídlení, migrace aj.).
4) Pochopit „neznámé“ pojmy týkající se obyvatelstva (kolonizace, dekolonizace, muslimové atd.).
5) Poukázat na problémy současné Asie (konflikty, spory o území, fundamentalismus atd.) a diskutovat o možnostech jejich řešení.
6) Vztah mezi Asii a ČR (popřípadě místem bydliště nebo EU).

ASIE OBYVATELSTVO

Ad1) Populační vývoj AsieV úvodní části věnujte pozornost základním demografickým údajům a globální situaci.V této problematice zaujímá Asie významnou pozici, neboť je kontinentem s nejvyšším počtem obyvatel (63% světové populace). V první desítce nejlidnatějších států světa (i s Ruskem) je celkem 7 z Asie. Tyto okolnosti mají samozřejmě dopad na ekonomickou, sociální i politickou situaci v regionu. K vysvětlení situace použijte například tabulku 1 nebo jiné zdroje dat.
Za všemi údaji se ovšem skrývají velké regionální rozdíly. Především v kvalitě běžného života. Na jedné straně stojí vyspělé regiony (Japonsko, Korejská republika, SAE aj.), kde lidé žijí po vzoru „západní“ civilizace, dožívají se vysokého věku. Jiná situace ovšem panuje v zemích čtvrtého a pátého světa (Jemen, Afghánistán, Kambodža), kde lidé řeší základní lidské potřeby (dostupnost pitné vody, dostatek potravin, válečný stav).

Ad2) Regionální rozdílnost
Rozdělte Asii na regiony a pokuste se interpretovat zvláštnosti pro danou část Asie.
Chování obyvatel ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří vyznávané náboženství a kulturní tradice s nim spojené.
a) východní Asie:- je vyspělou částí světadílu
- nízká míra plodnosti (výjimku tvoří Mongolsko a rozporuplná Čína – viz. Ad5. Populační politika v Číně)
- poměrně vysoká naděje na dožití – 74 let
- specifické postavení Japonska (vyšší naděje na dožití, vyspělé zdravotnictví, stravovací návyky, zvýhodnění mladých rodiny atd.)
b) jihovýchodní Asie:
- různorodý region
- vyspělé (asijští tygři) x zaostalé státy
- rozdílné náboženské vyznání: islám, křesťanství, buddhismus
- úmrtnost asi 70 let, 2,5 dítěte na ženu
c) jižní Asie- region s nejvyšším počtem obyvatel
- plodnost 2,8 dítěte na ženu, naděje na dožití 65 let
- extrémních hodnot dosahuje Afghánistán (5,7 dítěte na ženu, kojenecká úmrtnost 155‰, naděj na dožití 44 let, problematické je zdravotnictví, hygiena, dostatek potravin a užívání opia)


d) západní Asie
- na populační vývoj má vliv islám (polygamie, práva žen aj.)
- vysoká je plodnost 3,1 dítěte na ženu a poměrně vysoká kojenecká úmrtnost
- zvláštní postavení má Izrael
Ad3) Práce s mapou
Využijte znalostí získaných z předešlých učiv a rozšiřujte dovednosti při práci s mapou.Následujíc text (viz. Obrázek 1 – samostatná práce obyvatelstvo Asie) je připraven na základě: Školní atlas světa 2. vydání, Kartografie Praha 2007.

Obrázek 1: Pracovní list pro žáky 7. tříd - Obyvatelstvo Asie (Autor: Jindřich Polák) - kliknutím se text zvětší

Ad4) Pojmy
Dbejte na to, aby žáci chápali o čem mluvíte.Během celého učiva budete narážet na novou terminologii (neznáme pojmy). Ty je nutno žákům vysvětlit, nebo dát žákům možnost tyto pojmy vyhledat a pochopit (vhodné je dát neznáme pojmy vyhledat za domácí úkol, a to dřív než na tyto pojmy narazíte). Možností je mnoho: odborná literatura, encyklopedie, internet – např. internetový slovníček na stránkách: http://www.geografie.unas.cz/slovnik/slovnik.php

Ad5) Současnost je nejzajímavější
Buďte aktuální a snažte se o podrobnější rozbor.

Poukažte na problémy současné Asie. Vhodná je práce s odborným textem (viz. Obrázek 2 – Populační politika v Číně), nebo novinovým článkem či jiným zpravodajstvím (např. internetový archiv ČT, Novy aj.).
Obrázek 2: Populační politika v Číně. Geografické rozhledy 19/3, str. 22-23.

Ad6) Jak obyvatelstvo v Asii ovlivňuje život u nás….
Ukažte žákům, že to co se učí není vzdáleno tisíce kilometrů, ale týká se přímo nás.
Pokuste se o diskusi na aktuální témata menšin v EU, ČR nebo v místě vašeho bydliště.
Témata mohou být např.:
- Původ Rómů a jejich postavení v současnosti
- Vietnamci jako významná menšina v ČR
- Islamizace Evropy
- Holocaust a současný problém židovství aj.

Žádné komentáře:

Okomentovat