neděle 24. října 2010

Geografie v mezipředmětových souvislostech II.

Geografie a sport
Ve druhé části tohoto cyklu bych se rád ve stručnosti věnoval propojení geografie a sportu. Pojďme se tedy na pár řádcích „proběhnout“ interdisciplinárními náměty, které nám spojení sportovní-geografie nebo geografie-sportu nabízí. Takže připravit se – pozor – teď…
I. Sportovně-geografické projekty
Hned v úvodu bych chtěl poukázat na již vymyšlený projekt s charitativním nádechem od organizace Člověk v tísni - Doběhni až do Afriky (http://skolavafrice.cz/jak-muzete-prispet/dobehni-az-do-afriky-sbirkovy-beh) (aneb Postavme školu v Africe), který nabízí sportovní, geografickou i humanitární složku atd. (více na webu: http://skolavafrice.cz/)
II. Školní akce
Škola pořádá celou řadu akci, které naprosto vybízí k propojení těchto dvou předmětů (disciplín). Jsou jimi například výlety, lyžařské výcvikové kurzy či exkurze. Jak to dělám jako třídní já? Velmi jednoduše. Vycházím z myšlenky, že výlet by měl nabízet složku pohybovou, poznávací i společenskou, a to za přiměřenou cenu. Takže žáci v 6. třídě podniknou krátkou túru do blízkého (ale pro ně mnohdy neznámého) okolí. To je naučí pohybovat se v terénu, využívat turistických značek a turistický map. A rovněž poznají co je pro turistiku nezbytné (vhodné oblečení, zásady bezpečného chování atd.). Cena v 6. třídě se pak pohybuje okolo 20 Kč. V 7. ročníku již podnikám výlet do „vzdálenějšího“ okolí, přičemž využívám hromadnou dopravu (především vlak). Zjistil jsem, že děti mnohdy neznají principy společného cestování (čtení v jízdních řádech, orientace na nástupištích, zakoupení lístku, slušné chování – pouštět starší sednout, vyrušují spolucestující atd.). Cena v 7. třídě se pohybuje okolo 100 Kč. V 8. třídě připravuji pro děti jakousi expedici, ve které během dvou dnů využijí znalosti a dovednosti z turistiky a přepravy hromadnou dopravou. Základem je pěší turistika a společné akce (příprava tábořiště, příprava jídla, příprava společenské akce atd.). Obvykle se cena pohybuje okolo 300 Kč. V 9. třídě se již většinou nemusím o nic starat. Jen nabídnu místa, která by mohla být zajímavá. Důležitá je pro mě finanční stránka, která by neměla překročit 600 Kč na tři dny. Zbytek většinou již zajišťují (samozřejmě pod mým nenápadným dohledem) sami studenti. (Jako příklad mohu uvést Expedici Bílé Karpaty nebo Výpravu do NP Podyjí). Toto berte jen jako příklad (možnost) jak využít školní akce k aplikaci mezipředmětových souvislostí geografe a sportu.
III. Drobné školní činnosti
Na naší škole mají vcelku silnou tradici orientační běhy a branné závody, které rovněž spojují TV a další školní předměty (zeměpis – především práce s mapou, přírodopis - poznávačka, dějepis – kviz, jazyky – test, konverzace atd.).
IV. Geo-sportovní hry
Asi nejznámější je tzv. Geocaching. Jak píše M. Lutonský je to hra pro mozek, nohy a vaši GPS (více zde). Ale podobnou hru třeba jen s plánkem města či turistikou mapou vašeho okolí by jste jistě zvládli nachystat i samostatně. Pro děti je to něco jako hledání „pokladu“.
Tak a nyní se nacházíme v „poločase“. První čtyři náměty byly spíše sportovněgeografické – šlo spíše o pohyb a geografické dovednosti. V druhém dějství se pojďme věnovat znalostem tedy do oblasti geografickosportovní.
A. Sport jako součástí kultury
Když se podíváme do historie prakticky jakékoliv sportovní disciplíny, najdeme v ní kulturní kořený rozličných národů světa. Později si tytéž sporty mohly podmanit (např. díky vhodnějším přírodním podmínkám, kolonialismus, osídlování, migrace atd.) i jiné národy a kultury. Popřípadě si národy vytvářejí vlastní sporty, které tak mohou charakterizovat i národní smýšlení. Podívejte se například na historii těchto sportů a pokuste se je zařadit:

Jak tyto fakta využít:
  • zařadit je do regionální geografie (socioekonomické podmínky – kultura a sport)
  • vyzkoušejte zadat sportovně geografický kvíz (Evropské fotbalové kluby, Kluby NHL atd.)
  • diskuse jak přírodní a sociální prostředí podporuje rozvoj sportovní disciplíny (např. atletika a fotbal v Africe)

B. Sport jako sbližování kultur
Každý velký svátek sportu (OH, MS) je i setkání lidí (sportovců, fanoušků) a kultur z celého světa. Například zásadou olympijských her je mimo jiné udržení posvátného míru, či rovnoprávnost všech sportovců….
Některé organizace jako například FIFA pomocí sportovních akcí bojuje proti rasismu:
Jak tyto fakta využít:
  • projektový Olympijský den, kdy mohou proběhnout nejen sportovní akce.
  • Využít se toto téma dá pro uplatňování průřezových témat v ŠVP, jako je například multikulturní výchova nebo výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
C. Sport a územní plánování
V předešlém bodě jsem se zmínil o pořádání velkých sportovních akcí. Takové akce znamenají obrovské změny v územním plánování, přináší řadu pracovních příležitostí a pro region následný rozvoj (i když to nemusí být vždy pravda např. MS v klasickém lyžování v Liberci). Ale i v rámci každého sídla by mělo docházet k rozvoji sportovních ploch, hřišť, hal, bazénů či cyklostezek.
Jak tyto fakta využít:
  • Doplňte územní plán vašeho města o další sportovní areály, tak aby byly v souladů s územním plánováním (anketa, SWOT analýza, plány, schvalování….)
  • Ekologická sportovní architektura (např. ekologické stadiony)
D. Sport jako rozvojová centra
Dovolte mě citovat z článku zpravodajství OSN v Praze:
„S velkým potěšením oznamuji, že vzniklo nové partnerství mezi jedinou skutečně univerzální mezinárodní organizací – OSN – a jediným skutečně univerzálním mezinárodním sportem – fotbalem.“ Těmito slovy uvítal v roce 1999 tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan vznik strategické aliance mezi Mezinárodní fotbalovou federací (FIFA) a Organizací spojených národů. (celý článek - zde).
Sport může humanitárně podpořit obyvatelstvo rozvojového světa. Jsou známy projekty FIFA: Fotbal naděje, Školy pro sport a život, Odstranění dětské práce (prozatím jen u firem produkující sportovní vybavení pro fotbal). Ale podobné projekty již podporují i další významné sporty (např. atletika).
E. Novodobé otrokářství - obchod s lidmi a sportovní událost
Letní olympiáda v Londýně a polsko-ukrajinské fotbalové mistrovství promění na tři dlouhé měsíce Evropu v jedno velké sportoviště plné nadšených příznivců utrácejících miliony korun za vstupné, suvenýry a samozřejmě i za služby. Většina fanoušků jsou muži a jednou ze služeb, kterou si tito sportovní nadšenci obstarávají, jsou prostitutky. Před fotbalovým šampionátem v Německu bylo odhadováno, že do země pude proti jejich vůli dopraveno na 40 000 žen. Policie nakonec odhalila pouhý zlomek těchto případů a jednou z oněch žen byla i česká občanka. Velké sportovní události si vždy vyžadují výstavbu nových sportovišť, olympijských vesniček, zázemí pro sportovce i návštěvníky a nezbytnou infrastrukturu. Podle odhadů jenom v souvislosti s olympiádou do Londýna přicestují na 100 000 zahraničních dělníků, zejména z východní Evropy a severní Afriky. A podle zásady čím nižší náklady, tím vyšší zisky nebude žádnou výjimkou, že mnoho těchto lidí bude zaměstnáno ilegálně a jejich platy nebudou dosahovat ani minimálních evropských standardů, pokud vůbec nějaké dostanou (Zdroj: T. Kušniráková, Novodobé otrokářství, Geografické rozhledy, ročník 20, číslo 4).
Jak tyto fakta využít:
  • Seznamte žáky se stránkou www.humantrafficking.org (webový zdroj proti obchodování s lidmi), přečtěte si některé články a diskutujte o jejich příčinách (obětech a konzumentech).
  • Zhlédněte toto video, zpracované MTV a diskutuje jak se proměňovaly vaše pocity během spotu. Jaké problémy ještě mohou přinášet velké sportovní akce a jak se mohou dotýkat přímo vás.
F. Zneužití sportovních akcí

Mnohokrát v historii velkých i menších sportovních akcí se stala situace, kdy došlo k jejímu zneužití. Mezi nejznámější patří:
Jak tyto fakta využít:
  • Seznamte žáky s výše uvedenými historickými událostmi. Mohlo by se něco takového znovu opakovat? Jak tomu zabránit?