úterý 16. listopadu 2010

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii III. - geografické hry

V dnešním článku bych chtěl uvést několik geografických her, které se dají využít především při procvičování (upevňování) učiva. Všechny níže uvedené hry jsem vyzkoušel v hodinách a pokud je mám připraveny i v elektronické tak Vám je poskytuji k dispozici. Na oplátku bych byl velmi rád, kdyby jste do komentářů pod článkem uvedli hry (činnosti), které využíváte Vy a v tomto článku nejsou uvedeny. To víte člověk se pořád učí. Předem děkuji.

1. Křížovky a osmisměrky
Asi nejznámější, nejpoužívanější a osvědčenou hrou jsou křížovky a osmisměrky. Najdeme je v učebnicích a není problém abychom si je vytvořili sami např. v programu Excel Office, EclipseCrossword, Puzzlemaker nebo HotPotatoes. Stačí jen několik vhodně zvolených pojmů a doplňovačka je na světě.

2. Vytvoření dvojic, skupiny, družstva
Ve výuce stojí učitel mnohdy před nutností rozdělit žáky do různých skupin. Už v této fázi je možnost využít geografickou hru a přitom žáky něco nového naučit nebo procvičit. Zadejte skupinu pojmů s geografickou tématikou, žáci pak hledají spolužáka/y do své skupiny. Příkladem mohou být například: státy jednotlivých světadílů, řeky – úmoří, hory – k pohořím, města – k státům atd. Nemělo by to být náročné, aby jste vytvářením skupin neztratili moc času.

3. Geografická rozcvička
Vhodná je především na začátku hodiny k rychlému opakování učiva např. bloku učiva před písemným testem, ale možná se vám osvědčí i jindy… Vytvořte si zásobník otázek různé obtížnosti (těžší na začátku – lehčí na konci, těžší i lehčí otázky střídat). Poproste žáky, aby vstali. Kdo se jako první přihlásí může odpovídat na otázku, pokud odpoví správně může si sednout. A tak dále až sedí všichni žáci. Výhoda je, že tak zapojíte do opakování celou třídu.

4. Obrázková spojovačka
Možná že znáte hru pro malé děti – spojují čísla jdoucí po sobě do té doby, dokud nevznikne obrázek. A to je cílem i této hry. Spojuj k sobě patřící pojmy čarou tak aby daly výsledný obrázek či tvar.
a) pojmy s určitou posloupností – např. města od severu k jihu, kóty hor od nejnižší k nejvyšší, řeky podle průtoku, planety sluneční soustavy podle velikosti, počet obyvatel států atd. atd.
b) pojmy s pomocí otázek (křížovky) zjisti jaké pojmy (čísla) máš postupně spojit. Žákům zadejte sérii očíslovaných otázek, správnou odpovědí žáci zjistí, které číslo mají propojit.

5. Zamotané (popletené) pojmy
Základem je vytvoření větší skupiny pojmů. Jak s nimi budou žáci pracovat je již na vaší kreativitě. Já v zásadě využívám dvě možnosti:
a) žáci mají vybrat pouze pojmy patřící k určitému problému (např. sluneční soustava, litosféra, krajina, migrace atd. atd.). S pojmy mohou žáci dále pracovat – doplňovat je do křížovky, osmisměrky, do textu s chybějícími pojmy a tak vytvořit vlastní zápis, mohou pojmy vysvětlovat žákům aj.
b) ze skupiny pojmů žáci vyberou určitou skupinu pojmů. Například k učivu regionální geografie vytvořte skupiny pojmů k různým evropským regionům (Jižní Evropa, Severní Evropa…), nebo státům kterým jste se věnovali (USA, Kanada, Brazílie, Argentina….). Žák/žáci mají za úkol vybrat pojmy patřící k zadanému území. S pojmy se může dále pracovat – občas se pojmy mohou opakovat u více skupin, žáci pojmům nemusí rozumět atd.

Příklad:
Mladému cestovateli se rozsypal sešit s poznámkami o regionech Asie. Dokážeš mu pomoci seznam poznámek správně zařadit. Popřípadě mu vysvětlit o jaké pojmy vlastně jde…
Čína, Vietnam, Maledivy, Islám, Gobi, Izrael, Hinduismus, těžba ropy, Arabský poloostrov, bývalé státy SSSR, Fudžisan, Perský záliv, Afghánistán, monzuny, křesťané na Filipínách, Irák, Velká čínská zeď, Borneo, azbuka, Mekka a Medína, Indoganžská nížina, Japonsko, KLDR – diktatura a komunistický režim, Váránasí, Palestina x Izrael, Aralské jezero, Tibet, Indonésie, Přední Indie, Angor Wat, Buddhismus, Rusko, 2.nejlidnatější stát světa, Zadní Indie, Jeruzalém, Indie, Talibán atd.

6. Didaktická hra „kytička“
Nakreslete na tabuli kytičku s očíslovanými okvětními lístky, pod každým z nich se skrývá jedna informace o hledaném pojmu. Soutěžící postupně odkrývají okvětní lístky s číslem, které si vyberou. Kdo je na řadě, má zároveň přednostní právo hádat hledaný pojem. Poté mohou hádat i další soutěžící, a pokud neuhodnou, odkrývají další informace. Vítězí soutěžící, který uhodné nejvíce pojmů.

Příklad informací k pojmu Lužnice: 1 = není to hrad, 2 = nachází se v Jihočeském kraji, 3 = název je na sedm písmen, 4 = protéká městem Tábor, 5 = napájí známou soustavu rybníků, 6 = vlévá se do Vltavy.

7. Upravujte známé hry:
Existuje celá řada her, které znáte z mládí nebo z televize. Stačí je upravit pro prostředí zeměpisu a můžete začít ihned hrát. Pravidla žáci většinou znají.
- pexeso: existují pexesa s geografickou tématikou, ale není problém si tuto hru vytvořit. Nemusíte nic malovat, stačí napsat na papírky slova (např. stejného významu – ČR+ČR, dvojice ČR+Praha atd.). Nebo využít pexeso v elektronické podobě.
- riskuj je série otázek ohodnocených různou hodnotou (100 bodů lehké/500 bodů těžké. Existuje i možnost připravit hru v elektronické podobě, což je podle mě zcela zbytečné. Stačí tabule, papír nebo můžete využít Excel Office – k buňce nezapomeňte vložit komentář do kterého napíšete otázku.
- oběšenec je známé hádání slova za pomocí doplňování písmen abecedy. Existuje i v elektronické podobě.
- AZ Kvíz je známá encyklopedicko-logická hra. Stačí si na papír připravit pyramidu čísel a dotyčný počet otázek (nezapomeňte na náhradní otázky typu ANO – NE).
- město, jméno, zvíře, věc je hra na rychlost a schopnost si rychle vybavovat pojmy. Pro účely zeměpisu nahraďte např. Stát, město, řeka, pohoří aj.

8. Využívejte již připravené hry
Nejjednodušší je využít již připravené hry. Podívejte se na stránky se seznamem některých geografických her.