sobota 29. prosince 2012

Mapové servery a možnosti využití ve výuce IV. - Specializované mapové projekty (ČR)

Současný internetový prostor je plný mapových projektů, které slouží různému účelu. Často jde o díla organizací, které využívají mapy pro vyjádření rychlých informací, přehlednou navigaci nebo jako klasickou tématickou mapu. Bylo by tedy škoda tyto mapy ve výuce geografie opomenout, protože jde o spolehlivý přísun dat a informací (tedy pokud budete vhodně vybírat)...

Národní geoportál INSPIRE

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Náhled mapy ukazuje propojení vrstev povodně 2006 a topografické mapy v okolí Napajedel.

Možnosti využití ve výuce:
- kromě klasické práce s topografickou mapou, ortofotomapou atd.
- využití vrstev: životní prostředí, voda, přírodní prvky a jevy, socioekonomické prvky a jevy, doprava, správní členění a podkladová data

Výhodou těchto stránek je i fakt, že nabízí stránku s odkazy na další Geoportály státní správy i krajské mapové portály (viz. obrázek).

Nabídka geoportálů státní správy a krajských geoportálů je pěkně pohromadě.


K nejzajímavějším stránkám státní správy jednoznačně patří:
- Mapový portál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (jehož součástí jsou i dopředu nadefinované tématické úlohy - viz. obrázek)
Na obrázku je vidět zvolený tématický úkol: Mapování biotopů a výsledná mapa.

- Portál Českého hydrometeorologického ústavu (součástí portálu je hydrologie, meteorologie a ochrana čistoty ovzduší)
Velmi často využívám stránku hlásné a předpovědní povodňové služby - mapa povodí Labe. 

- Geoportál Prahy patří do skupiny krajských mapových portálů - tuto službu nabízí každý kraj ČR. Ten pražský patří k nejpropracovanějším. Využívá: mapy online, mapové aplikace a datové sady.
Na online mapě Prahy jsou propojeny dvě vrstvy - cyklistická mapa a památky.

Mapový server ČGS

Mapový server České geologické služby zpřístupňuje širokou škálu průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky. Jedná se zejména o primární mapové podklady, aplikovaná data a informace o geologické prozkoumanosti území ČR. Součástí stránek jsou i odkazy na mapové servery a informační systémy s geovědní tématikou v České republice a na Slovensku.

Seznam mapových projektů na ČGS.

SHOCART - turistický atlas on-line

Internetová obdoba papírových map Shocart (postavená na mapovém podkladu Shocart a Google). Umožňuje hledat informace o významných pamětihodnostech (hrady, zámky, muzea apod.), o chráněných územích (NP, CHKO, PP, PR), kempech aj. Součástí jsou podrobné plánky měst s názvy ulic.

Cyklomapa SHOCart nabízí i různé mapové vrstvy (výlety, cyklisté vítáni, turistické zajímavosti aj.

Církevní restituce

Majetkové vyrovnání státu s církvemi je pro vládu Petra Nečase v roce 2012 jedním z klíčových témat. Církve mají od státu dostat část zabraného majetku a finanční kompenzaci v řádu desítek miliard korun. V nové interaktivní mapě si mohou lidé jednoduše dohledat, jakou výměru pozemků si církev v jednotlivých katastrech nárokuje.  

Na mapě www.cirkevnirestiuce.cz můžete prohlížet celé kraje, ale i konkrétní regiony. Podkladem díla jsou mapy.cz. 

Mapa kriminality

Cílem webu www.mapakriminality.cz je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky jsou převedeny do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. Pro ty, kdo chtějí data hlouběji analyzovat, jsou k dispozici ke stažení v počítačově zpracovatelné podobě. 

Mapa nabízí kromě rychlých informací při najetí na mapu taky možnost tabulkového srovnání.

Možnosti využití ve výuce:
- hustota osídlení obyvatelstva
- sociální problémy - kriminalita
- cestovní ruch a kriminalita
- bezpečnost obyvatelstva
- srovnání regionů ČR (dle různých kritérií - jedním z nich bude kriminalita)
- místní region (moje bydliště)

Pivní mapa ČR

Takovým bonusovým materiálem pro vás může být například tato mapa, která slouží jako průvodce po pivovarech u nás. 
Odkaz: Pivní mapa

ČR patří do desítky největších producentů piva ve světě a se spotřebou 163,5 litru na osobu ji patří první místo ve spotřebě. Tento fakt můžete klidně doplnit touto mapou. (V mapě jsem si dovolil zvýraznit moji nejoblíbenější značku piva).

Zeměpisná mapa ČR

Novinka na mapy.cz nabízí zeměpisnou (vlastivědnou) mapu ČR - mapu plnou zajímavostí, kuriozit, rekordů a dalších informací. Výborný zdroj informací o krajích, regionech a všeobecně k učivu České republiky (ale i Slovenska). 
Historické mapování Habsburské monarchie

Vynikající projekt historických map z 1. až 3. vojenského mapování. Umožňuje získat mnoho zajímavých informací. K dispozici je  3D mapa nebo synchronizovaný pohled! Doporučuji nejen do geografie, ale i do dějepisu.

Synchronizovaný pohled na Napajedla. Vlevo hybridní Google Map současného stavu a vpravo mapa prvního vojenského mapování - z let 1763 až 1787. 

Tento výčet specializovaných map jistě není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...

pátek 28. prosince 2012

Mapové servery a možnosti využití ve výuce III. - Specializované mapové projekty (svět)

Současný internetový prostor je plný mapových projektů, které slouží různému účelu. Často jde o díla významných organizací, které využívají mapy pro vyjádření rychlých informací, přehlednou navigaci nebo jako klasickou tématickou mapu. Bylo by tedy škoda tyto mapy ve výuce geografie opomenout, protože jde o spolehlivý přísun dat a informací (tedy pokud budete vhodně vybírat).

CIA - The World Factbook

Mapa zde slouží jako prostředek pro rychlé vyhledávání informací. Databáze informací je aktualizovaná a podrobná. Obsahuje informace o historii, obyvatelstvu, vládě, hospodářství, komunikacích, dopravě, armádě    všech států světa. Je doplněna o mapu hlavních světových regionů, fyzickou mapu, politickou mapu i vlajky států.
Odkaz: www.cia.gov

Na kartě Německa jsou vidět možnosti, které databáze CIA nabízí. V hlavním menu si povšimněte sekce CIA Maps and Publications (další mapy...).
Možnosti využití ve výuce:
- regionální geografie (vyhledávání informací)
- socioekonomická geografie (obyvatelstvo, hospodářství, energetika atd.)
- srovnávání států (pořadí - tabulky, grafy - věková pyramida atd.)

Swiss World Atlas - interaktivní verze

Jde o interaktivní webový doplněk k tištěné verzi atlasu světa, který byl vyvíjen na institutu kartografie a geoinformatiky v Curychu. Je veřejně přístupný, zdarma a nabízí obrovské množství zajímavých informací. Na odkazu níže se můžete pomocí videí seznámit s prací v interaktivní verzi i jeho spuštění.
Odkaz: http://schweizerweltatlas.ch/produkte/schweizer-weltatlas-interaktiv/?lang=en

Náhled do prostředí interaktivního atlasu. 
Možnosti využití ve výuce:
- regionální geografie
- fyzická geografie
- socioekonomická geografie

Interaktivní mapování s National Geographic

Tuto interaktivní mapu vytvořil National Geographic pro učitele a žáky. Obsahuje řadu zajímavých vrstev (např. vodstvo, klima, litosféra, obyvatelstvo atd.), které můžete navzájem kombinovat. Na výběr máte několik druhů map: Topografickou, satelitní, slepou, dopravy aj. Součástí jsou nástroje: kreslení, měřítko, značky a samozřejmě legenda. Mapu můžete vytisknout, sdílet, zaslat emailem i uložit - třeba jako obrázek.
Odkaz: www.nationalgeographic.com

Interaktivní mapa National Geohgraphic na které jsem propojil vrstvu klimatickou s mořskými proudy. To vše na podkladu topografické mapy. 

Možnosti využití ve výuce:
- jako interaktivní výuka ke všem tématům obsaženým v mapě

World Bank Map (Mapa Světové banky)

Hlavním účelem této tématické mapy je zobrazení projektů Světové banky. Ale mapa přináší celou řady zajímavých doprovodných informací....
Odkaz: maps.worldbank.org

Hlavní stránka WB Map ukazuje velikost projektů a zároveň slouží jako rychlá navigace. Najetím na mapovou značku se zobrazí stát a počet projektů (viz. Brazílie). Kliknutím se zobrazí podrobná data.

Výsledná mapa (na příkladu Brazílie) s množstvím informací.

Možnosti využití ve výuce:
- bohatství a chudoba
- světové organizace
- samostudium pro vás i studenty

Mapová galerie WHO

Další možností využití tématických map jsou nejrůznější mapové galerie různých organizací. Jako příklad uvádím mapovou galerii WHO (Světové zdravotnické organizace). Nabízí 16 různých mapových kategorií, která nabízí i řadu dalších podkategorií.
Odkaz: http://www.who.int/gho/map_gallery/en/

Možnosti využití ve výuce: obyvatelstvo na zemi

Worldmapper - Svět jak jsi nikdy předtím neviděl...

Použité mapy-kartogramy mají funkci koláčových grafů, na nichž velikost rozlohy odpovídá podílu daného regionu na celosvětovém výskytu zobrazovaného jevu. Kartogramy vznikly v rámci projektu SASI Group (University of Sheffield) a Marka Newmana (University of Michigan). Další informace najdete v textu Pokřivená zrcadla světa...
Odkaz: www.worldmapper.org a www.worldpopulationatlas.org

Mapa světové populace vyjádřená formou mapových kartogramů...(www.worldmapper.org)

Mapa zobrazující podíl všech lidí, kteří mluví anglicky (angličtina je jejich první jazyk) žijící v dané oblasti.

Mřížkované populační kartogramy z atlasu světové populace na příkladu mapy ČR (www.worldpopulationatlas.org)

Možnosti využití ve výuce:
Mapové kartogramy se zabývají řadou témat. Pokud mapu doplníte zajímavým příběhem, uvidíte okamžitý zájem u vašich žáků (studentů). Vhodná je rovněž diskuse, brainstorming (brainwriting), esej (úvaha) k danému tématu na mapě...

World Maps - Geography

Interaktivní testování žáků pomocí map různých úrovní (od začátečníka po experta), doplněné o řadu informací...
Odkaz: www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

Seznam her (vyber mapu - zvol téma a obtížnost - hrej)

Možnosti využití ve výuce:
- regionální geografie světadílů


A jako bonus na konec přidávám on-line hru The Traveler IQ Challenge

Odkaz: www.travelpod.com
Traveler IQ

The Traveler IQ challenge ranks your geographic knowledge against 9,351,159 other travelers. Brought to you by TravelPod, a TripAdvisor Media Network member

Tento výčet specializovaných map jistě není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...

neděle 23. prosince 2012

Mapové servery a možnosti využití ve výuce II. - Mapy Google

Veškeré potřebné informace si můžete nastudovat v nápovědě služby Mapy Google, popřípadě na Wikipedii, která s Google Maps (Mapy Google) výrazně spolupracuje. Rovněž je nutno připomenout, že plné využití této mapové služby získáte až po přihlášení na účtu Google.

Obrázek ukazuje možnosti vrstev v Google Maps v satelitním (leteckém) zobrazení.

Hlavní možnosti Google Maps:
- různé druhy mapových podkladů (základní, satelitní, terénní)
- mapové vrstvy (doprava, počasí, webkamera, videa - YouTube, fotografie - Panoramio, informace - Wikipedie aj.)
- šikmé letecké snímky (v ČR BrnoFrýdek-MístekHradec KrálovéKarlovy VaryLiberecMostOlomoucPardubicePlzeňPrahaTepliceÚstí nad LabemZlín)
- Street View (info k panoramatickému pohledu do ulic)
- moje místa (možnost přidávat svá místa po přihlášení)
- samozřejmostí je plánování tras, tvorba online odkazů, stažení mapy a její tisk
- další přidružené projekty: mobilní verze, mapa: vesmíru, Měsíce, Marsu, dopravy

Mapa ukazuje možnosti využití Stree View na konci roku 2012.

Možnosti využití Street View

Tato skvělá aplikace umožňuje velmi podrobný vizuální pohled do ulic měst a států. Umožňuje velmi podrobnou analýzu běžného života. Příklady využití jsou prakticky neomezené: pohled do hlavních měst států, návštěva významných míst (památek), běžný život v maloměstě (na vesnici), stav na silnicích (dálnicích), urbanizace, hustota osídlení....

Obrázek ukazuje možnost využití Street View na statickém pohledu na Paříž (mapa online umožňuje pohled dynamický).

Další možností jak rychle pracovat se Street View je využít galerie Google Map. V jednotlivých kolekcích, které obsahují další kategorie můžete navštívit například:
- světové dědictví UNESCO
- Arktidu nebo Antarktidu
- horská střediska
- centrum NASA
- podmořský svět


Ke zcela novým projektům patří mapování podmořského dna.

Více na: http://www.zive.cz/bleskovky/google-v-mapach-nabizi-street-view-uvnitr-budov/sc-4-a-165494/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink
Pokud se budete ve Street View brouzdat ulicemi San Francisca nebo New Yorku a jiných velkých měst, možná si v mapě všímnete žlutých puntíků, které se objeví, když umístíte do mapy žlutého náhledového panáčka. Pokud s ním najedete a spustíte nad některým z těchto bodů, zobrazí se interiérový snímek Street View - Google Maps Business. Jde vlastně o virtuální prohlídky vnitřku budov.


Prozatím jsou mapovány jen prodejní (komerční) plochy.


Moje místa

Moje místa umožňuje uživatelům a firmám vytvářet své vlastní mapy s umístěním značek, křivek a informací do mapy. Takto si můžete do výuky připravit sérii fotografií i s popisem a nemusíte v hodině ztráce čas zdlouhavým vyhledáváním...


Práce s přidáním vlastního místa je velmi jednoduchá a intuitivní - moje místa - vytvořit mapu - přidat značku místa - vložit informace - uložit - a je hotovo. Místo se dá kdykoliv upravit nebo odstranit.


sobota 22. prosince 2012

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii VII. - fotografie ve výuce IV.

Rozvíjíme vizuální gramotnost čtením fotografie

Člověk je v dnešní době zahlcen informacemi přicházejících ze všech stran. Díky rozvoji moderních technologií přibývají  informace s vizuálním obsahem (fotografie, obrázky, mapy, videa, projekce aj.). Vizuální podklady jsou stejnými nositeli informací jako psaný text a mnohdy psaný test i převyšují. A právě dnes, kdy se vyžaduje funkční gramotnost v nejrůznějších oblastech - IT, matematická, čtenářská, geografická apod. přináší geografie řadu možností jak podporovat rozvoj vizuální gramotnosti.

Fotografie obsahuje obrovské množství informací, ale ve svých hodinách jsem si všiml, že žáci mnohdy nedokáží informace z ilustračních fotografií získat (vyčíst). Problémy na které jsem narazil:
- žáci neporozumí fotografii (vhodné je doplnění fotografie názvem či popisem, vlastním komentářem - učitele - jak rozvíjet vizuální gramotnost...),
- žáci nenajdou ve fotografii požadované informace (fotografie obsahuje velké množství informací, fotografie není vhodně zvolena),
- žáci nedokáží vizuální data převést do textu nebo slov (nedostatečná slovní zásoba, malé množství informací k tématu, nízká motivace?),
- fotografie je vnímána jako prostředek ilustrace k tématu a jejich popis sklouzne k přetlumočení již dříve získaných dat (neumějí pracovat s nejdůležitějšími a ihned dostupnými informacemi, které jsou zachyceny přímo na fotografii).

Z těchto několika příkladů je patrné, jak důležité je pracovat v hodinách geografie s vizuální gramotností...

Vynikající příklady o čtení z fotografií přináší již dlouhou dobu časopis GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, který se věnoval nejrůznějším tématům z fyzické i socioekonomické geografie. Pro příklad a vaši inspiraci uvádím několik témat z tohoto výborného geografického časopisu:
- Čteme ze satelitních snímků
- Česko ze satelitních snímků
- Menšiny v menšině
- Údolní niva
- Příběh místa (Genius loci)
- Rekreační krajiny v Evropě
- NP v ČR
- Rusko na Fotografiích
- Les jako živoucí učebnice
- Suburbanizace z ptačí perspektivy
- Regiony a jejich hranice
- Balkánem křížem krážem
- Geologičtí svědkové času
- Krajinou jižních Čech
- Sídla a jejich geometrie
- Památky povodní atd.

Příklad č. 1:
Tvůrčí činnost s fotografií na příkladu odlesňování amazonského pralesa

Smyslem činnosti je čtení fotografie, satelitního snímku s propojením s dalšími podklady (odborný text, mapa, číselné vyjádření aj.). Výstupem se má stát tvůrčí zpracování dostupných informací, formulování problémových otázek do diskuse, srovnání údajů do tabulky.

a) pozorně pročtěte článek na stránkách Greenpeace - http://www.amazonskepralesy.cz/nasledky.php 
b) prostudujte graf o příčinách odlesňování 
c) prohlédni si obrázek toho, jak probíhá odlesňování v Amazoniid) najděte na satelitních snímcích Google Earth Amazonii a stopy odlesňování
e) formulujte tři problémové otázky a diskutujte o nich...
f) vyčtené informace z uvedených zdrojů (bod a - e) zaznamenejte do tabulky.
Příklad č. 2:
Srovnávací fotografie na příkladu zlínské aglomerace

V této činnosti žáci srovnávají informace z více vizuálních zdrojů a zpracovávají informace o rozvoji zlínské aglomerace. Výstupem je komentář žáků k problému. 

Informace získané z map historické a současné:

Informace získané z obrázků na fotografiích Zlína.

Vynikající porovnání historické a aktuální situace nabízí pohled na interaktivní fotografii města Brna na http://panorama.brna.cz/, která umožňuje srovnání dvou pohledů na Brno v rozmezí 150 let.


Více informací o vizuálních informací najdete na tomto blogu v předešlých dílech o fotografii ve výuce...

pátek 21. prosince 2012

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii VI. - fotografie ve výuce III.


FOTO PŘÍBĚH (PHOTO STORY)

Tato hra (činnost) je vynikající možností pro rozvoj geografického myšlení, kreativity, zamyšlení i vyjádření názorů a postojů. Vhodně lze použít jako motivace (nažhavení na hodinu) i jako část hlavní části hodiny (např. brainwriting, přípravu do diskuse, skupinovou činnost aj.).

Podstatou je vyhledání vhodné fotografie k tématu (cíli hodiny). Vhodná témata jsou například:
- globální problémy
- přírodní katastrofy
- válečné konflikty
- chudoba vs. bohatství
- migrace
- nesnášenlivost
- významné osobnosti
- aktuální dění atd.

Internet nabízí obrovské množství stránek vynikajících fotografů a fotografií (pár odkazů):
- Jan Šibík
- Yann Arthus Bertrand
- Antonin Kratochvíl
- Fotoreportáže Lidé a Země
- World Press Photo
- Seznam fotografů na Wikipedii

PŘÍKLAD č.1:
Co ve vás vyvolá tato fotografie?
Zamyslete se nad tím, odkud může tato fotografie pocházet? A proč?
Napište několik vět o tom, co si asi myslí muž na obrázku?
Diskutujte, jaká je asi situace ve městě na obrázku?
Co vás na obrázku zaujalo? A proč?
Jak se liší život na obrázku s vašim životem?
Každý napište na tabuli jedno slovo, které se vám vybaví při pohledu na obrázek ...
Nedokončené věty jako: Myslím si, že..., Nesouhlasím s tím, že..., Mám takový dojem...Poté můžete s žáky diskutovat o obrázku ...
Další možností je prozradit jim skutečný příběh (Ten zní: Muž nese žraloka ulicemi somálského města Mogadišu. Je září 2010, měsíc, kdy somálské hlavní město zažilo těžké bombardování v důsledku konfliktu mezi militantními islamisty a provládními jednotkami. Tato fotografie získala 1. cenu v kategorii Každodenní život v soutěži World Press Photo 2011, autorem je Feisal Omar, Somálsko, Reuters).

PŘÍKLAD č.2:
Vytvořte prezentaci z obrázků k danému tématu, které budou tvořit jakýsi příběh (např. http://www.national-geographic.cz/detail/fotopribeh-lekari-bez-hranic-v-kongu-bojuji-s-vetrnymi-mlyny-spirala-nasili-zdaleka-nekonci-24788/). Obrázky můžete okomentovat vlastními slovy, můžete využít již připravený příběh (viz. odkaz), nebo jen sdělit o čem příběh bude (název příběhu - např. Válka v Kongu, Solidarita, Život ve válce apod.). S příběhem se dá dál pracovat: esej, projekt, úvaha, diskuse, vyhledávání informací atd. 

Fotografie skýtá obrovský potenciál pro zamyšlení i motivaci žáků. Stejně může fungovat i  krátká reportáž nebo úsek filmu. A pokud se zamyslíte, jistě přijdete i na další skvělé využití ...

neděle 16. prosince 2012

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii V. – fotografie ve výuce II.


Učebnice pro základní školy jsou plné skvělých nápadů pro práci a využití fotografii. Pomoci níže uvedených příkladů získáte náměty, jak rozšířit zásobník her a praktických cvičení s fotografií.

1. Podle nápovědy poznej obrázek

Toto cvičení (hra, praktická činnost) můžeme použít pro všechny části vyučovací hodiny (motivaci, úvod v hlavní části hodiny - nové učivo, debata, získávání dalších informací i pro část závěrečnou - opakování, procvičování i testování znalostí). Záleží jen na vaší kreativitě a cíli hodiny...


Příklad: Které z milionových měst vidíte na snímku? Nápověda:
a) je to hlavní město a zároveň spolková země,
b) leží jezernaté krajině a protéká jim řeka Spréva,
c) v letech 1961-1990 bylo rozděleno zdí na západní a východní částVšimněte si, kolik informací je možno vyčíst v nápovědách: informace o správním členění, o krajině (přírodních podmínkách) i historii. Samozřejmě nápovědy mohou vypadat i jinak... Záleží na vašem cíli hodiny.

S obrázkem můžete dále pracovat:
- žáci mohou vyhledat, co je na obrázku zobrazeno (odpověď: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - Pamětní kostel císaře Viléma),
- mohou vyhledat další informace k budově (V průběhu noci 23. listopadu 1943 byl zasažen bombardováním spojenci RAF, takže v troskách zůstalo stát jen torzo hlavní věže. Poválečně byl postaven nový kostel, jeho věž i síň přiléhají k poničenému torzu. Ruina kostela se stala protiválečným pomníkem.),
- mohou diskutovat, jestli znají další města nebo místa s podobnými památkami na válku,
- obrázek může navazovat na pracovní list o městě Berlín (jako metropoli střední Evropy) nebo o Německu...atd.

Další příklady - podle nápovědy poznej obrázek:
- Krajina: Kde v Evropě se můžeme setkat s podobnou krajinou (hory určitého stáří, jezerní oblasti, step, tajga, vulkanický reliéf, delty řek, středomořská vegetace atd.
- Historie a památky: Kde se nachází tato (antická, románská, renesanční atd.) památka, ve kterých částech světa (Evropy, Asie atd.) můžeme najít podobné památky a kde najdeme památky jiné...
- Obyvatelstvo: Do jaké rasy a skupiny národů asi patří postava na obrázku, jaký jazyk asi používá, ke kterému náboženství se hlásí, jaký je její životní styl....


2. Získávání informací z obrázku 

Dokážeš určit, ze kterých částí světadílu (na příkladu Asie) pocházejí tyto snímky?

Toto cvičení (hra, praktická činnost) můžeme použít pro všechny části vyučovací hodiny (motivaci, úvod v hlavní části hodiny - nové učivo, debata, získávání dalších informací i pro část závěrečnou - opakování, procvičování i testování znalostí). Záleží jen na vaší kreativitě a cíli hodiny...Příklad: Práce s obrázky - Asie:
- Pokuste se popsat, co vyjadřují,
- v jakém podnebném pásu a geografickém šířkovém pásmu mohly být pořízeny,
- ze kterých zemí by mohly pocházet,
- ve které jiné části světa byste mohli pořídit podobný obrázek a proč,
- pro jaké lidské činnosti se tato krajina hodí,
- jde o krajinu přírodní nebo kulturní ... atd.

3. Obrázek pro srovnání jevů

Toto cvičení je vhodné pro tyto výukové metody:
- metoda slovní - dialogická
- práce s obrázkem
- metoda diskusní
- didaktická hra
- metoda řešení problémů
- samostatná práce žáků
- skupinová výuka
- učení v životních situacích (projektová výuka)
- brainstorming (brainwriting)Příklad: Na obrázcích jsou zachycena čtyři zcela odlišná obytná prostředí v ČR. Najdi v okolí tvého bydliště podobné domy, prohlédněte si je i s širším okolí a napište (vyslovte) svůj názor ke každému z nich:
- Jak ovlivňuje hustota zalidnění kontakty mezi lidmi?
- Posuďte životní podmínky obyvatel domů z hlediska:
- hluk, prach, vliv dopravy, zeleň, klid, čistota ovzduší, soukromí, výhled z oken
- zdroje tepla a teplé vody (palivo), likvidace odpadů
- pitná voda, kanalizace, plyn, elektřina
- dostupnost služeb, doprava, volný čas (kultura, sport, péče o zdraví aj.)

Dále může následovat například:
- Anketa: Podle čeho můžeme posoudit, jak kvalitní je náš život? Kde chcete jednou žít, a proč? Co v životě ovlivní, kde budeš žít? Jak můžeš ovlivnit ty sám prostředí ve kterém žiješ?


Použitá literatura:
M. Jeřábek, V. Vilímek: Zeměpis světa 3, ČGS s.r.o.
M. Holeček, B. Jánský a kolektiv: Zeměpis světa 2, ČGS s.r.o.
J. Kastner, M. Holeček, L. Krajíček a kolektiv: Zeměpis naší vlasti, ČGS s.r.o.

neděle 9. prosince 2012

ZMATKY A ZVĚSTI O KONCI SVĚTAJiž je to tady znovu! Éterem se šíří zvěsti o konci světa … a jiné podobné zvěsti. Samozřejmě i žáci naší školy mě bombardují těmito „zaručenými“ zprávami a otázkami o příchodu konce světa! Proto bych chtěl uvést jakýsi návod pro všechny, kteří musí na podobné otázky odpovídat:
-          Využijte i tyto informace ve výuce – vnitřně motivuje žáky k vyhledávání informací a zájmu o problematiku naší planety a vesmíru.
-          Poraďte žákům (a nejen jim), jak ověřovat opravdovost, správnost, pravdivost těchto informací prostřednictvím  serveru HOAX.CZ (v počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem, poplašnou zprávou, podvodným e-mailem apod. ).  Zde po krátkém hledání najdete i hoax o konci světa:  http://www.hoax.cz/hoax/pripravy-na-konec-roku-2012/
-          Sdělte žákům, kde hledat ověřené informace týkající se skutečných nebezpečí.  Například stránku o programu NASA (viz. Wikipedia:  Turínská stupnice (Turínská škála - metoda pro kategorizaci nebezpečí dopadu blízkozemních objektů jako planetek a komet. Komplexnější stupnice je Palermská stupnice). Opět vám může pomoci internet: http://neo.jpl.nasa.gov/risk/ (viz. projekt NASA sledující objekty blízké Zemi - obrázek).-          A v neposlední  řadě  tím ukážete žákům, že internet může být dobrý sluha, ale špatný  pán. Že totiž ne všechny informace na tomto cenném médiu informací a služeb jsou pravdivé. Je proto nutné učit se informace nejen vyhledávat, ale taky třídit, kriticky posuzovat a hodnotit.
-          Podobně můžete žáky informovat o dalších možnostech hrozby.

Zajímavý rozhovor v z pořadu Všechnopárty (7.12.2012) s Jiřím Grygarem z archivu ČT (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/212522161600038/obsah/233881-jiri-grygar/)