neděle 25. dubna 2010

Mapové servery a možnosti využití ve výuce I. – Srovnávací snímky na mapy.seznam.cz

V několika článcích věnované mapovým serverům a interaktivním mapám na internetu chci čitatelům dát návod na možnosti využití těchto kartografických pomocníků v běžně hodině zeměpisu. O mapových serverech je napsána celá řada textů a odborných pojednání. Já jako absolvent TU v Liberci doporučuji stránky vytvořené katedrou geografie v Liberci – GIS do škol . Ale nyní vynechejme teorii, se kterou se každý může seznámit sám, a pojďme se rovnou podívat na konkrétní možnosti velmi známé interaktivní aplikace – Mapy.cz

Veškeré důležité informace o fungování tohoto mapového serveru najdete v nápovědě (http://help.seznam.cz/cz/mapy/ovladani-mapy/), kde se dozvíte vše důležité kolem tohoto projektu.

Hlavní možnosti Mapy.cz:
- vyhledávání (firem, míst, měst, pojmů) do projektu je zapojena i cs.wikipedia.org
- různé druhy mapových podkladů (základní, turistická, fotomapa, historická) a legendy
- plánovač tras
- měření vzdálenosti
- operátory a pokročilé funkce (GPS, Loc, id aj.)
- přidávání objektů do mapy: firmy – přes firmy.cz, turistické objekty přes wiki.mapy.cz, přidej vlastní ikonku (charakteristika jakéhokoliv místa na mapě)
- fotomapy (zobrazení vložených fotografií, vkládání nových fotografií - http://help.seznam.cz/cz/pridavani-fotografii.html
- rozšiřující aplikace: mapa počasí, dopravní omezení, stínování povrchu (plasticita)
- další funkce: odkaz na mapu, stáhnutí obrázku, tisk mapy

Výčet možností vám možná pomůže s vytvářením úkolů pro vaše žáky (plánování trasy výletu, časové rozvržení jízdy, měření GPS, vyhledávání objektů, vkládání fotografií o vašem městě (památky, důležité stavby aj.), měření vzdáleností (na přesnost metru) atd. Já bych se chtěl zaměřit na možnost, která mě u tohoto mapového serveru zaujala a to je série fotomap z prvního a druhého mapování ČR.

Analýza vývoje krajiny za rok 2002/2003 a 2007/2008 na Mapy.cz

Mapový server za dobu svého fungování provedl dvě letecká snímkování ČR (pro Evropu je dostupné pouze satelitní snímkování). První v období let 2002/2003 a druhé v letech 2006/2008, každé fotografování se až půl roku zpracovává a proto může být ve snímcích časový rozdíl až 6 let. A to jak uvidíte na několik příkladech již dává možnost zpracování údajů a jejich vyhodnocování. Pro názornost uvádím několik konkrétních příkladů, jak pracovat s touto velmi jednoducho aplikací a při tom rozvíjet dovednosti práce s mapou. Zařazování se hodí např. k učivu regionální geografie ČR, místopis ČR, hospodářský zeměpis, dále pak k učivu mapa a kartografie všeobecně a v neposlední řadě jako námět pro náplň volitelného předmětu seminář z geografie.

1. Příklad – Rozvoj satelitních měst v okolí Prahy
Na obrázku vidíte rozvoj satelitní obce Hovorčovice na sever od Prahy (obrázky zvětšíte kliknutím).


Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=F@x=133284192@y=136265152@z=15

Možné úkoly a aktivity: co jsou to satelitní města a proč vznikají (suburbanizace), proč si lidé vybrali právě tuto lokalitu (obec), kolik nových domů v obci vzniklo, kolik lidí v obci přibylo (odhad srovnej s čísly s ČSÚ), jak velká plocha se zastavila, jak se změnil územní plán obce, jak se změnil život lidí v obci a je život v satelitní obci plnohodnotný (použij článek Obce mají parazity).

2. Příklad – Vývoj těžby hnědého uhlí na Mostecku na počátku 21. století
Obrázek znázorňuje vývoj těžby hnědého uhlí na Mostecku.


Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=F@x=131046016@y=137623680@z=13

Možné úkoly a aktivity: proč se těží uhlí (k čemu se využívá), proč se těží povrchově, jak probíhá těžba hnědého uhlí, jaké důsledky pro krajinu má těžba (změna krajiny), co je rekultivace krajiny, provádí se v tomto místě rekultivace, dochází k útlumu nebo rozvoji těžby (více invo ZDE).

3. Příklad – Rozšiřování dálniční sítě na Moravě
Obrázek dokumentuje tempo stavby dálnice D1 na Moravě v úseku u Kroměříže.Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=139633664@y=133286400@z=11

Možné úkoly a aktivity: Jak kvalitní je dálniční síť v ČR ve srovnání s jinými státy Evropy (EU), kolik kilometrů dálnic je na našem území a které oblasti spojuje, jaké faktory rozhodují o vybudování dálniční sítě, jak ovlivní nová dálnice život lidí v této oblasti, proveďte SWOT analýzu dopravní sítě ve vašem regionu (kraj, okres, mikroregion, místo bydliště atd.), diskutujte o dopravních možnostech… K vyhledávání potřebných údajů využijte kromě mapového serveru mapy.cz a doprava.mapy.cz i internetové stránky http://www.dalnice-silnice.cz/

4. Příklad – změna územního plánu v místě bydliště
Obrázek porovnává změny územního plánu v Napajedlích v lokalitě Malina III. (dříve výběhy pro koně x dnes zastavěná oblast).


Mapa dostupná z: http://www.mapy.cz/#mm=F@x=140285200@y=132764896@z=16

Možné úkoly a aktivity: Co je to územní plán, k čemu slouží a proč je důležitý, kdo provádí změny v územním plánu, může obyvatel obce žádat o změnu územního plánu, prozkoumejte územní plán vašeho města, vytvořte dotazník pro obyvatele vašeho města na téma využití území obce (co občanům ve městě chybí, co by chtěli změnit atd.).