neděle 14. března 2010

Jak na regionální zeměpis I. – Úvod

Nový systém učebních dokumentů a změna v oblasti vzdělávacích trendů vede učitele ke změnám ve výuce – regionální geografii nevyjímaje. Ze všech stran se ozývají hlasy, že se má „učit jinak“, vést výuku netradičně, s využitím moderních přístupů, metod a forem, což samozřejmě vyžaduje od učitele snahu, úsilí a čas! Za což by měla přijít i adekvátní odměna - nejen finanční a společenská – v přístupu studentů...

Jak se mění pohled na regionální geografii ve škole?

Dovolte, abych volnou citací přiblížil názor Ivana Bičíka. Celý text: Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 3):
Regionální geografie představuje jeden z oborů geografie. Zdá se, že její konec právě prožíváme. Vždyť kdo v dnešní době potřebuje detailní místopisné znalosti… Každou informaci během pár vteřin zprostředkuje počítač a naše schopnosti práce s nim. A dále pokračuje: …doba se změnila, dnešní geografické vzdělání preferuje hluboké znalosti a dovednosti zaměřené na jednotlivé složky přírodní či sociální sféry…. jedna dovednost se však docela vytrácí. Tou je schopnost syntézy, tak typická pro REGIONÁLNÍ GEOGRAFII – schopnost geografa analyzovat desítky a stovky podkladů o jednotlivých složkách krajiny v konkrétním území, informace vzájemně propojit a naznačit možné scénáře dalšího vývoje analyzovaného území. To je jedna z tváří MODERNÍ REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE.

Podle I. Bičíka ovšem ve školách převládá druhá tvář regionální geografie, která se soustředí na výčet stovek místopisných pojmů z celého světa. Mnohdy bez dalších vazeb a logiky. Stále je hodně škol, kde se tyto místopisné znalosti pokládají za vrchol intelektuálního rozhledu geografa. Proč? Pokládá si Bičík otázku: Dobře se to zkouší a s pár pojmy, které se naučíte, můžete třídu držet v šachu. Ale regionální geografie představuje syntézu a vlastně vrchol geografického studia. Může taková být i na základní a střední škole? Může, ale vyžaduje velký rozhled, hluboké znalosti, trvalé vzdělávání učitele geografie, a ne člověka, který bez aprobace plave i v těch místopisných pojmech…

Jak „učit jinak“ regionální geografii?

1. Uvědomit si co by měl žák základní/střední školy znát. Co mu pomůže v jeho budoucí profesi a osobním životě. Zřejmě to bude především práce s geografickými pojmy a informacemi, dovednosti při práci s mapou.
2. Postupovat od nadhledu globálního přes jednotlivé makroregiony a jejich specifika. U globálních znaků používat obecně známe jevy z fyzické (podnebí, vodstvo, geologie, vegetační pásy atd.) a sociální (migrace, rasy, jazyky, národy, náboženství atd.) geografie. U makroregionů si vytýčit hlavní společné rysy (mohou být různé: historický vývoj, přírodní podmínky, ekonomická úroveň atd.)
3. Na několika státech nebo regionech dokumentovat obecné jevy, trendy a souvislostí, které se mohou objevovat i jinde. K problematice daného makroregionu může vést cesta přes aktuální témata (přírodní prostředí, politické dění, kultura aj.), důležitý je výběr jednoho modelového regionu (státu, oblasti), kterému by se měl věnovat podrobněji (o dalších regionech se můžete zmínit například prostřednictvím srovnání s modelových regionem).
4. Využívat moderní zdroje dat, pamatujte, že dnes nastupuje obraz jako základní médium přenosu informaci. Učebnice již dávno není zlatým grálem pedagoga, zato mapa pracuje s obrazem naší Země. Využívejte všudypřítomných obrázků a videí.
5. Pracujte s různými druhy informací. Učte jak využít obrovské množství informací, co z nich převzat, jak je hodnotit a pracovat s nimi. Informace v dnešním dynamickém světě rychle zastarávají. Nechte žáky přemýšlet na statickými údaji (nikoli aby si je zapamatovali, ale aby je dokázali komentovat a vyhodnocovat) atd.
6. Pokusme se vychovávat z žáků/studentů inteligentní turisty/cestovatele, aby při svých cestách mohli využít to co se při studiu naučili. Představte si myšlenku, že právě váš žák se v cizí zemi „neztratí“ – tj. umí se dívat na to co jej obklopuje, rozumí jevům a informacím. A z cest se vrací obohacen o nové zkušenosti, které dokáže přijímat a poučí se z nich.
7. Pokud jde o regionální geografii České republiky, je vhodné doplnit učivo o plnění konkrétních úkolů v místní krajině a okolí bydliště. Příkladem může být: orientace v krajině pomocí plánu města či turistické mapy, anketa mezi spoluobčany, SWOT analýzy, či projekty na zlepšení života v obci aj.

Žádné komentáře:

Okomentovat