úterý 11. března 2014

Syndrom vyhoření

Doba je uspěchaná, nároky se neustále zvyšují, společnost nás nepodporuje a naše práce už není tím, co by nám přinášelo uspokojení.... Pak pozor! Můžete být vyhoření...
O syndromu vyhoření najdete na internetu velké množství informací, které nechci znovu opakovat. Můžete se otestovat, jestli patříte do skupiny lidí ohrožené touto nemocí, a nebo najít další užitečné informace, které vám mohou pomoci tento problém vyřešit. Já jsem nedávno narazil na jedno moc zajímavé video. O únavě, ztrátě nadšení a vyhoření mluví psychiatr, pedagog a spisovatel Max Kašparů. Možná, že vám jeho pohled na věc pomůže uvědomit si, co je v našem životě důležité...


Zdroje: 
Test: http://relax.lidovky.cz/test-trpite-syndromem-vyhoreni-dny-/zdravi.aspx?c=A120215_161504_ln_veda_kim
Web: http://www.syndrom-vyhoreni.cz/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MRhVrcoR15A (celý pořad)