pátek 28. prosince 2012

Mapové servery a možnosti využití ve výuce III. - Specializované mapové projekty (svět)

Současný internetový prostor je plný mapových projektů, které slouží různému účelu. Často jde o díla významných organizací, které využívají mapy pro vyjádření rychlých informací, přehlednou navigaci nebo jako klasickou tématickou mapu. Bylo by tedy škoda tyto mapy ve výuce geografie opomenout, protože jde o spolehlivý přísun dat a informací (tedy pokud budete vhodně vybírat).

CIA - The World Factbook

Mapa zde slouží jako prostředek pro rychlé vyhledávání informací. Databáze informací je aktualizovaná a podrobná. Obsahuje informace o historii, obyvatelstvu, vládě, hospodářství, komunikacích, dopravě, armádě    všech států světa. Je doplněna o mapu hlavních světových regionů, fyzickou mapu, politickou mapu i vlajky států.
Odkaz: www.cia.gov

Na kartě Německa jsou vidět možnosti, které databáze CIA nabízí. V hlavním menu si povšimněte sekce CIA Maps and Publications (další mapy...).
Možnosti využití ve výuce:
- regionální geografie (vyhledávání informací)
- socioekonomická geografie (obyvatelstvo, hospodářství, energetika atd.)
- srovnávání států (pořadí - tabulky, grafy - věková pyramida atd.)

Swiss World Atlas - interaktivní verze

Jde o interaktivní webový doplněk k tištěné verzi atlasu světa, který byl vyvíjen na institutu kartografie a geoinformatiky v Curychu. Je veřejně přístupný, zdarma a nabízí obrovské množství zajímavých informací. Na odkazu níže se můžete pomocí videí seznámit s prací v interaktivní verzi i jeho spuštění.
Odkaz: http://schweizerweltatlas.ch/produkte/schweizer-weltatlas-interaktiv/?lang=en

Náhled do prostředí interaktivního atlasu. 
Možnosti využití ve výuce:
- regionální geografie
- fyzická geografie
- socioekonomická geografie

Interaktivní mapování s National Geographic

Tuto interaktivní mapu vytvořil National Geographic pro učitele a žáky. Obsahuje řadu zajímavých vrstev (např. vodstvo, klima, litosféra, obyvatelstvo atd.), které můžete navzájem kombinovat. Na výběr máte několik druhů map: Topografickou, satelitní, slepou, dopravy aj. Součástí jsou nástroje: kreslení, měřítko, značky a samozřejmě legenda. Mapu můžete vytisknout, sdílet, zaslat emailem i uložit - třeba jako obrázek.
Odkaz: www.nationalgeographic.com

Interaktivní mapa National Geohgraphic na které jsem propojil vrstvu klimatickou s mořskými proudy. To vše na podkladu topografické mapy. 

Možnosti využití ve výuce:
- jako interaktivní výuka ke všem tématům obsaženým v mapě

World Bank Map (Mapa Světové banky)

Hlavním účelem této tématické mapy je zobrazení projektů Světové banky. Ale mapa přináší celou řady zajímavých doprovodných informací....
Odkaz: maps.worldbank.org

Hlavní stránka WB Map ukazuje velikost projektů a zároveň slouží jako rychlá navigace. Najetím na mapovou značku se zobrazí stát a počet projektů (viz. Brazílie). Kliknutím se zobrazí podrobná data.

Výsledná mapa (na příkladu Brazílie) s množstvím informací.

Možnosti využití ve výuce:
- bohatství a chudoba
- světové organizace
- samostudium pro vás i studenty

Mapová galerie WHO

Další možností využití tématických map jsou nejrůznější mapové galerie různých organizací. Jako příklad uvádím mapovou galerii WHO (Světové zdravotnické organizace). Nabízí 16 různých mapových kategorií, která nabízí i řadu dalších podkategorií.
Odkaz: http://www.who.int/gho/map_gallery/en/

Možnosti využití ve výuce: obyvatelstvo na zemi

Worldmapper - Svět jak jsi nikdy předtím neviděl...

Použité mapy-kartogramy mají funkci koláčových grafů, na nichž velikost rozlohy odpovídá podílu daného regionu na celosvětovém výskytu zobrazovaného jevu. Kartogramy vznikly v rámci projektu SASI Group (University of Sheffield) a Marka Newmana (University of Michigan). Další informace najdete v textu Pokřivená zrcadla světa...
Odkaz: www.worldmapper.org a www.worldpopulationatlas.org

Mapa světové populace vyjádřená formou mapových kartogramů...(www.worldmapper.org)

Mapa zobrazující podíl všech lidí, kteří mluví anglicky (angličtina je jejich první jazyk) žijící v dané oblasti.

Mřížkované populační kartogramy z atlasu světové populace na příkladu mapy ČR (www.worldpopulationatlas.org)

Možnosti využití ve výuce:
Mapové kartogramy se zabývají řadou témat. Pokud mapu doplníte zajímavým příběhem, uvidíte okamžitý zájem u vašich žáků (studentů). Vhodná je rovněž diskuse, brainstorming (brainwriting), esej (úvaha) k danému tématu na mapě...

World Maps - Geography

Interaktivní testování žáků pomocí map různých úrovní (od začátečníka po experta), doplněné o řadu informací...
Odkaz: www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

Seznam her (vyber mapu - zvol téma a obtížnost - hrej)

Možnosti využití ve výuce:
- regionální geografie světadílů


A jako bonus na konec přidávám on-line hru The Traveler IQ Challenge

Odkaz: www.travelpod.com
Traveler IQ

The Traveler IQ challenge ranks your geographic knowledge against 9,351,159 other travelers. Brought to you by TravelPod, a TripAdvisor Media Network member

Tento výčet specializovaných map jistě není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...

1 komentář:

  1. Do článku jsem přidal zajímavý projekt Swiss World Atlas - interaktivní verze (více na: http://schweizerweltatlas.ch/produkte/schweizer-weltatlas-interaktiv/?lang=en).

    OdpovědětSmazat