neděle 16. prosince 2012

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii V. – fotografie ve výuce II.


Učebnice pro základní školy jsou plné skvělých nápadů pro práci a využití fotografii. Pomoci níže uvedených příkladů získáte náměty, jak rozšířit zásobník her a praktických cvičení s fotografií.

1. Podle nápovědy poznej obrázek

Toto cvičení (hra, praktická činnost) můžeme použít pro všechny části vyučovací hodiny (motivaci, úvod v hlavní části hodiny - nové učivo, debata, získávání dalších informací i pro část závěrečnou - opakování, procvičování i testování znalostí). Záleží jen na vaší kreativitě a cíli hodiny...


Příklad: Které z milionových měst vidíte na snímku? Nápověda:
a) je to hlavní město a zároveň spolková země,
b) leží jezernaté krajině a protéká jim řeka Spréva,
c) v letech 1961-1990 bylo rozděleno zdí na západní a východní částVšimněte si, kolik informací je možno vyčíst v nápovědách: informace o správním členění, o krajině (přírodních podmínkách) i historii. Samozřejmě nápovědy mohou vypadat i jinak... Záleží na vašem cíli hodiny.

S obrázkem můžete dále pracovat:
- žáci mohou vyhledat, co je na obrázku zobrazeno (odpověď: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - Pamětní kostel císaře Viléma),
- mohou vyhledat další informace k budově (V průběhu noci 23. listopadu 1943 byl zasažen bombardováním spojenci RAF, takže v troskách zůstalo stát jen torzo hlavní věže. Poválečně byl postaven nový kostel, jeho věž i síň přiléhají k poničenému torzu. Ruina kostela se stala protiválečným pomníkem.),
- mohou diskutovat, jestli znají další města nebo místa s podobnými památkami na válku,
- obrázek může navazovat na pracovní list o městě Berlín (jako metropoli střední Evropy) nebo o Německu...atd.

Další příklady - podle nápovědy poznej obrázek:
- Krajina: Kde v Evropě se můžeme setkat s podobnou krajinou (hory určitého stáří, jezerní oblasti, step, tajga, vulkanický reliéf, delty řek, středomořská vegetace atd.
- Historie a památky: Kde se nachází tato (antická, románská, renesanční atd.) památka, ve kterých částech světa (Evropy, Asie atd.) můžeme najít podobné památky a kde najdeme památky jiné...
- Obyvatelstvo: Do jaké rasy a skupiny národů asi patří postava na obrázku, jaký jazyk asi používá, ke kterému náboženství se hlásí, jaký je její životní styl....


2. Získávání informací z obrázku 

Dokážeš určit, ze kterých částí světadílu (na příkladu Asie) pocházejí tyto snímky?

Toto cvičení (hra, praktická činnost) můžeme použít pro všechny části vyučovací hodiny (motivaci, úvod v hlavní části hodiny - nové učivo, debata, získávání dalších informací i pro část závěrečnou - opakování, procvičování i testování znalostí). Záleží jen na vaší kreativitě a cíli hodiny...Příklad: Práce s obrázky - Asie:
- Pokuste se popsat, co vyjadřují,
- v jakém podnebném pásu a geografickém šířkovém pásmu mohly být pořízeny,
- ze kterých zemí by mohly pocházet,
- ve které jiné části světa byste mohli pořídit podobný obrázek a proč,
- pro jaké lidské činnosti se tato krajina hodí,
- jde o krajinu přírodní nebo kulturní ... atd.

3. Obrázek pro srovnání jevů

Toto cvičení je vhodné pro tyto výukové metody:
- metoda slovní - dialogická
- práce s obrázkem
- metoda diskusní
- didaktická hra
- metoda řešení problémů
- samostatná práce žáků
- skupinová výuka
- učení v životních situacích (projektová výuka)
- brainstorming (brainwriting)Příklad: Na obrázcích jsou zachycena čtyři zcela odlišná obytná prostředí v ČR. Najdi v okolí tvého bydliště podobné domy, prohlédněte si je i s širším okolí a napište (vyslovte) svůj názor ke každému z nich:
- Jak ovlivňuje hustota zalidnění kontakty mezi lidmi?
- Posuďte životní podmínky obyvatel domů z hlediska:
- hluk, prach, vliv dopravy, zeleň, klid, čistota ovzduší, soukromí, výhled z oken
- zdroje tepla a teplé vody (palivo), likvidace odpadů
- pitná voda, kanalizace, plyn, elektřina
- dostupnost služeb, doprava, volný čas (kultura, sport, péče o zdraví aj.)

Dále může následovat například:
- Anketa: Podle čeho můžeme posoudit, jak kvalitní je náš život? Kde chcete jednou žít, a proč? Co v životě ovlivní, kde budeš žít? Jak můžeš ovlivnit ty sám prostředí ve kterém žiješ?


Použitá literatura:
M. Jeřábek, V. Vilímek: Zeměpis světa 3, ČGS s.r.o.
M. Holeček, B. Jánský a kolektiv: Zeměpis světa 2, ČGS s.r.o.
J. Kastner, M. Holeček, L. Krajíček a kolektiv: Zeměpis naší vlasti, ČGS s.r.o.

Žádné komentáře:

Okomentovat