sobota 22. prosince 2012

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii VII. - fotografie ve výuce IV.

Rozvíjíme vizuální gramotnost čtením fotografie

Člověk je v dnešní době zahlcen informacemi přicházejících ze všech stran. Díky rozvoji moderních technologií přibývají  informace s vizuálním obsahem (fotografie, obrázky, mapy, videa, projekce aj.). Vizuální podklady jsou stejnými nositeli informací jako psaný text a mnohdy psaný test i převyšují. A právě dnes, kdy se vyžaduje funkční gramotnost v nejrůznějších oblastech - IT, matematická, čtenářská, geografická apod. přináší geografie řadu možností jak podporovat rozvoj vizuální gramotnosti.

Fotografie obsahuje obrovské množství informací, ale ve svých hodinách jsem si všiml, že žáci mnohdy nedokáží informace z ilustračních fotografií získat (vyčíst). Problémy na které jsem narazil:
- žáci neporozumí fotografii (vhodné je doplnění fotografie názvem či popisem, vlastním komentářem - učitele - jak rozvíjet vizuální gramotnost...),
- žáci nenajdou ve fotografii požadované informace (fotografie obsahuje velké množství informací, fotografie není vhodně zvolena),
- žáci nedokáží vizuální data převést do textu nebo slov (nedostatečná slovní zásoba, malé množství informací k tématu, nízká motivace?),
- fotografie je vnímána jako prostředek ilustrace k tématu a jejich popis sklouzne k přetlumočení již dříve získaných dat (neumějí pracovat s nejdůležitějšími a ihned dostupnými informacemi, které jsou zachyceny přímo na fotografii).

Z těchto několika příkladů je patrné, jak důležité je pracovat v hodinách geografie s vizuální gramotností...

Vynikající příklady o čtení z fotografií přináší již dlouhou dobu časopis GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, který se věnoval nejrůznějším tématům z fyzické i socioekonomické geografie. Pro příklad a vaši inspiraci uvádím několik témat z tohoto výborného geografického časopisu:
- Čteme ze satelitních snímků
- Česko ze satelitních snímků
- Menšiny v menšině
- Údolní niva
- Příběh místa (Genius loci)
- Rekreační krajiny v Evropě
- NP v ČR
- Rusko na Fotografiích
- Les jako živoucí učebnice
- Suburbanizace z ptačí perspektivy
- Regiony a jejich hranice
- Balkánem křížem krážem
- Geologičtí svědkové času
- Krajinou jižních Čech
- Sídla a jejich geometrie
- Památky povodní atd.

Příklad č. 1:
Tvůrčí činnost s fotografií na příkladu odlesňování amazonského pralesa

Smyslem činnosti je čtení fotografie, satelitního snímku s propojením s dalšími podklady (odborný text, mapa, číselné vyjádření aj.). Výstupem se má stát tvůrčí zpracování dostupných informací, formulování problémových otázek do diskuse, srovnání údajů do tabulky.

a) pozorně pročtěte článek na stránkách Greenpeace - http://www.amazonskepralesy.cz/nasledky.php 
b) prostudujte graf o příčinách odlesňování 
c) prohlédni si obrázek toho, jak probíhá odlesňování v Amazoniid) najděte na satelitních snímcích Google Earth Amazonii a stopy odlesňování
e) formulujte tři problémové otázky a diskutujte o nich...
f) vyčtené informace z uvedených zdrojů (bod a - e) zaznamenejte do tabulky.
Příklad č. 2:
Srovnávací fotografie na příkladu zlínské aglomerace

V této činnosti žáci srovnávají informace z více vizuálních zdrojů a zpracovávají informace o rozvoji zlínské aglomerace. Výstupem je komentář žáků k problému. 

Informace získané z map historické a současné:

Informace získané z obrázků na fotografiích Zlína.

Vynikající porovnání historické a aktuální situace nabízí pohled na interaktivní fotografii města Brna na http://panorama.brna.cz/, která umožňuje srovnání dvou pohledů na Brno v rozmezí 150 let.


Více informací o vizuálních informací najdete na tomto blogu v předešlých dílech o fotografii ve výuce...

Žádné komentáře:

Okomentovat