sobota 29. prosince 2012

Mapové servery a možnosti využití ve výuce IV. - Specializované mapové projekty (ČR)

Současný internetový prostor je plný mapových projektů, které slouží různému účelu. Často jde o díla organizací, které využívají mapy pro vyjádření rychlých informací, přehlednou navigaci nebo jako klasickou tématickou mapu. Bylo by tedy škoda tyto mapy ve výuce geografie opomenout, protože jde o spolehlivý přísun dat a informací (tedy pokud budete vhodně vybírat)...

Národní geoportál INSPIRE

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Náhled mapy ukazuje propojení vrstev povodně 2006 a topografické mapy v okolí Napajedel.

Možnosti využití ve výuce:
- kromě klasické práce s topografickou mapou, ortofotomapou atd.
- využití vrstev: životní prostředí, voda, přírodní prvky a jevy, socioekonomické prvky a jevy, doprava, správní členění a podkladová data

Výhodou těchto stránek je i fakt, že nabízí stránku s odkazy na další Geoportály státní správy i krajské mapové portály (viz. obrázek).

Nabídka geoportálů státní správy a krajských geoportálů je pěkně pohromadě.


K nejzajímavějším stránkám státní správy jednoznačně patří:
- Mapový portál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (jehož součástí jsou i dopředu nadefinované tématické úlohy - viz. obrázek)
Na obrázku je vidět zvolený tématický úkol: Mapování biotopů a výsledná mapa.

- Portál Českého hydrometeorologického ústavu (součástí portálu je hydrologie, meteorologie a ochrana čistoty ovzduší)
Velmi často využívám stránku hlásné a předpovědní povodňové služby - mapa povodí Labe. 

- Geoportál Prahy patří do skupiny krajských mapových portálů - tuto službu nabízí každý kraj ČR. Ten pražský patří k nejpropracovanějším. Využívá: mapy online, mapové aplikace a datové sady.
Na online mapě Prahy jsou propojeny dvě vrstvy - cyklistická mapa a památky.

Mapový server ČGS

Mapový server České geologické služby zpřístupňuje širokou škálu průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky. Jedná se zejména o primární mapové podklady, aplikovaná data a informace o geologické prozkoumanosti území ČR. Součástí stránek jsou i odkazy na mapové servery a informační systémy s geovědní tématikou v České republice a na Slovensku.

Seznam mapových projektů na ČGS.

SHOCART - turistický atlas on-line

Internetová obdoba papírových map Shocart (postavená na mapovém podkladu Shocart a Google). Umožňuje hledat informace o významných pamětihodnostech (hrady, zámky, muzea apod.), o chráněných územích (NP, CHKO, PP, PR), kempech aj. Součástí jsou podrobné plánky měst s názvy ulic.

Cyklomapa SHOCart nabízí i různé mapové vrstvy (výlety, cyklisté vítáni, turistické zajímavosti aj.

Církevní restituce

Majetkové vyrovnání státu s církvemi je pro vládu Petra Nečase v roce 2012 jedním z klíčových témat. Církve mají od státu dostat část zabraného majetku a finanční kompenzaci v řádu desítek miliard korun. V nové interaktivní mapě si mohou lidé jednoduše dohledat, jakou výměru pozemků si církev v jednotlivých katastrech nárokuje.  

Na mapě www.cirkevnirestiuce.cz můžete prohlížet celé kraje, ale i konkrétní regiony. Podkladem díla jsou mapy.cz. 

Mapa kriminality

Cílem webu www.mapakriminality.cz je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky jsou převedeny do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. Pro ty, kdo chtějí data hlouběji analyzovat, jsou k dispozici ke stažení v počítačově zpracovatelné podobě. 

Mapa nabízí kromě rychlých informací při najetí na mapu taky možnost tabulkového srovnání.

Možnosti využití ve výuce:
- hustota osídlení obyvatelstva
- sociální problémy - kriminalita
- cestovní ruch a kriminalita
- bezpečnost obyvatelstva
- srovnání regionů ČR (dle různých kritérií - jedním z nich bude kriminalita)
- místní region (moje bydliště)

Pivní mapa ČR

Takovým bonusovým materiálem pro vás může být například tato mapa, která slouží jako průvodce po pivovarech u nás. 
Odkaz: Pivní mapa

ČR patří do desítky největších producentů piva ve světě a se spotřebou 163,5 litru na osobu ji patří první místo ve spotřebě. Tento fakt můžete klidně doplnit touto mapou. (V mapě jsem si dovolil zvýraznit moji nejoblíbenější značku piva).

Zeměpisná mapa ČR

Novinka na mapy.cz nabízí zeměpisnou (vlastivědnou) mapu ČR - mapu plnou zajímavostí, kuriozit, rekordů a dalších informací. Výborný zdroj informací o krajích, regionech a všeobecně k učivu České republiky (ale i Slovenska). 
Historické mapování Habsburské monarchie

Vynikající projekt historických map z 1. až 3. vojenského mapování. Umožňuje získat mnoho zajímavých informací. K dispozici je  3D mapa nebo synchronizovaný pohled! Doporučuji nejen do geografie, ale i do dějepisu.

Synchronizovaný pohled na Napajedla. Vlevo hybridní Google Map současného stavu a vpravo mapa prvního vojenského mapování - z let 1763 až 1787. 

Tento výčet specializovaných map jistě není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...

3 komentáře:

  1. I když je to trochu t jiného soudku - dnes jsem objevil http://cartoo.dyndns.org/ Výborný mashup nad mapami Google. Určuje vzálenost dojezdu z konkrétního místa.

    OdpovědětSmazat
  2. Perfektní článek. Hlavně ty církevní restituce bych vážně nečekal:-))

    OdpovědětSmazat
  3. Vloženy dva nové mapové projekty: zeměpisná mapa ČR (a SR) a historická mapa habsburské monarchie...

    OdpovědětSmazat