čtvrtek 3. ledna 2013

Mapové servery a možnosti využití ve výuce VI. - Interaktivní mapy II.

Interaktivní mapy umožňují vzájemnou komunikaci mezi vloženými informacemi a uživatelem. Tímto přímým způsobem vyhledávání informací můžeme velmi podstatně obohatit výuku. Druhá část se bude věnovat interaktivním mapám, které jsou v internetovém prostoru běžně k mání a mohou být využity pro výuku geografie.

PULZUJÍCÍ ZEMĚ 2010

Interaktivní projekt National Geographic, který porovnává svět podle globálních trendů jako jsou:
- růst populace
- migrace
- enviromentální rizika
- odlesňování
- doprava atd.
Kromě interaktivní mapy, která nabízí i srovnávání více vrstev jsou informace doplněny o eseje, fotogalerií a další grafikou k zadanému tématu.
Odkaz: http://ngm.nationalgeographic.com/earthpulse/earthpulse-map


Na mapě jsou vyznačeny možnosti práce: mapové vrstvy, srovnání více mapa, doplňující informace i grafika.

BREATHIG EARTH

Dýchající Země je jednoduchou mapovou službou (nebo spíše flashovou animací), která zajímavým způsobem ukazuje počet obyvatel i počet narozených a zemřelých lidí na celé planetě i v jednotlivých státech.

Náhled na mapovou animaci.

THE REFUGEE PROJECT

Jistě učíte žáky o migraci na naší Zemi. Uprchlíci tvoří podstatnou část na světové migraci. Interaktivní a dynamická webová mapa vám poskytne zajímavá data k této problematice.
Odkaz: http://www.therefugeeproject.org

Údajů, dat a informací je v mapě opravdu spousta.

FAOSTAT

Statistická databáze (FAOSTAT) na svých stránkách šíří statistické údaje o výživě a zemědělství na zemi v mnoha oborech, z nichž poté vytváří velmi kvalitní interaktivní materiály a mapy.
Odkaz: http://faostat3.fao.org/home/index.html#VISUALIZE_BY_DOMAIN

Náhled na mapě se zabývá produkcí plodin - čaje. Při najetí na konkrétní stát zjistíte jeho konkrétní produkci. Pod mapu (na obrázku nejde vidět) se nachází další zajímavé údaje (grafy, tabulky, srovnání aj.)

HLAD NA ZEMI

Organizace pro výživu a zemědělství FAO je specializovaná agentura OSN se sídlem v Římě. Cílem této organizace je zajištění dostatku potravin a pitné vody pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Interaktivní mapa hladu ve světě sleduje podíl podvyživených osob na celkové populaci a celkový počte podvyživených osob za období let 1990 až 2012.

Při prohlížení mapy je vhodné použít funkce Full Screen, data jsou tak přehlednější.

GLOBAL WARMING EFFECTS MAP

Vynikajícím zdrojem interaktivních mapa je National Geographic. V sekci věnované enviromentálním dopadům věnuje další interaktivní mapu změně klimatu na Zemi. Jde vlastně o předpovědní mapu toho co se stane, pokud bude nadále docházet ke stejně intenzivním změnám klimatu... Vybrat si můžete z několika závažných problémů:
- sladkovodní zdroje
- ekosystémy
- potraviny a lesy
- pobřežní oblasti
- průmysl a společnost
- zdraví
- nebo vše
Odkaz: http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-impacts-interactive.html

Interaktivní mapa globálních proglémů National Geographic s nabídkou možností v pravém horním rohu.


DEVELOPMENT AND HEALTH (VÝVOJ A ZDRAVÍ)

BBC to není jenom televize a vynikající dokumentární pořady, ale taky internet. A právě v sekci pro výuku můžete najit naprosté skvosty. Důkazem je tato interaktivní mapa, která zkoumá okolnosti odlišného vývoje mezi rozvojovým a vyspělým světem z hlediska zdravotní situace a vývoje společnosti.

Odkaz: http://www.bbc.co.uk/scotland/education/int/geog/health/

                                 Mapa zobrazuje: Bezpečný přístup obyvatel ke kvalitnímu zásobování vodou.

EVROPSKÉ EKOLOGICKÉ NEROVNOSTI

Studie zaměřena na evropské pobřeží a břehy evropských řek - případová studie Rýn, Dunaje. Pobřeží Camargue a Costa Dorada. Se zaměřením na ekologické nerovnosti a strategie pro zlepšení dotyčných oblastí. Interaktivní výukový program z dílny BBC.
Odkaz: http://www.bbc.co.uk/scotland/education/int/geog/eei/

Obrázky z projektu BBC využívající interaktivních map.

SOUČASNÉ PROBLÉMY AFRIKY

Mnohdy přináší kvalitní materiál i české internetové zpravodajství jako toto na aktuálně.cz, zaměřené na současné problémy Afriky. 


ZAPOMENUTÉ KONFLIKTY A POTRAVINOVÁ KRIZE


Stejné internetové zpravodajství (aktuálně.cz) přináší i další interaktivní mapu. Je věnovaná zapomenutým konfliktům, o kterých světová věřenost prakticky nic neví... A jak píše autor článku Zdeněk Mihalco: "Média o nich buď vůbec neinformují, nebo jen krátce a bez souvislostí."

Stejný novinář je autorem i dalšího příspěvku do nějž je vložená zajímavá interaktivní mapa. Jedná se o problematiku zdražování jídla a dopadu této skutečnosti na obyvatele těch nejchudších zemí. 

EYE ON EARTH

Projekt Evropské ekologické agentury - Eye on Earth umožňuje prozkoumávat enviromentální projekty a aplikace. Vy sami se také můžete podílet na jejich sdílení a vytváření. Interaktivita je popořena uživatelským kanálem Eye on Earth na YouTube a Facebookovým profilem. 


Videa kanálu Eye on Earth na YouTube podporuje interaktivitu projektu

EYES ON THE EARTH

Projekt NASA Eyes on the Earth (Oči na Zemi), sleduje základní změny na naší planetě jako je: teplota, oxid uhličitý, kysličník uhelnatý, množství ozonu, vodní pára, hladina moře, gravitační pole, povrchová salinita atd. Data jsou vždy aktuální a to díky družícím, které si rovněž můžete nechat zobrazit. Aktuální a pro vás zajímavý snímek můžete sdílet. Jednotlivé vrstvy jde oživit o města, povrch, režim dalekohledu a 3D pohled. Ke spuštění interaktivní mapy je nutno nainstalovat a povolit Plugin Java. 

Náhled do projektu Eyes on the Earth.

MAPA MIGRACE

Zajímavým projektem je mapa migrace na Zemi, kterou vytvořil Martin De Wulf. A proč je zajímavá? Za prvé svým obsahem, který se věnuje pohybu obyvatel na Zemi a informacemi, které interaktivní mapu doplňují (celkový počet obyvatel, HDP na obyvatele, podíl obyvatel HIV pozitivních, podíl obyvatel s tuberkulózou a úmrtnost dětí do pěti let). Za druhé pak podrobným návodem a postupem, kterým byla mapa vytvořena i s velmi podrobným zdojovým kódem celého mapového projektu!!! 

Faječkou jsou zvýrazněny dvě zajímavosti mapy: přepínaní mezi emigrací a imigrací a návod o vytvoření mapy a kód projektu.

NOVODOBÉ OTROCTVÍ

Nadace Walk Free Foundation přináší zajímavé data spojená s novodobým otroctvím ve světě. Velmi zajímavý projekt můžete uplatnit v hodinách socioekonomické geografie (způsoby vlády, konflikty na zemi a obyvatelstvo na Zemi). Zajímavé je postavení České republiky (rok 2013 - 54. místo). Interaktivní projekt nabízí i další informace o vybrané zemi, zobrazení ve formě grafů a další zajímavé doplňky. MIGRACE USA

New York Times jsou velmi kvalitní noviny, které v současnosti nabízí i elektronickou verzi svých novin. Články jsou čas od času doplněny o interaktivní mapy a jiné projekty. Jako příklad uvádím ukázku imigrace do USA, kterou můžete využít v učivu regionální geografie Ameriky, migrace obyvatelstva na Zemi a pokud si z nabídky vyberete emigranty z Československa, tak i do učiva o naší vlasti. Vyberte si z nabídky například Československo, Čínu nebo Mexiko - moc zajímavé údaje... 

OCEÁNSKÉ DNO

Mapa oceánského dna přináší celou řadu informaci. Vizuálně můžete nahlédnout pod hladinu oceánu a zjistit řadu zajímavých dat o zmapovaných místech. Můžete si vybírat různá zobrazení, přepínat mezi druhy map a doplňovat jejich možnosti zobrazení (zeměpisnou síť, popisky, kontury). Pro rychlejší vyhledávání můžete využít filtr. Každé zmapované místo je doplněno názvem a dalšími doplňujícími informacemi.

Ukázka mapy oceánského dna v hlubině Challenger, která je součástí Mariánského příkopu.

KYBERNETICKÉ ÚTOKY

Kybernetické útoky v reálném čase zaznamenává mapa (glób) http://cybermap.kaspersky.com.GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Atraktivní geografické zpracování informací o počasí na Zemi. Vybrat můžeme mezi pevninou a oceánem. Zobrazovat můžeme vítr, teplotu, oceánské proudy atd. Nastavovat různé mapové projekce, přibližovat vybrané oblasti o nichž získáme aktuální informace. 

Kliknutím na Eatrh se objeví menu.

VLASTNÍ INTERAKTIVNÍ MAPOVÉ PROJEKTY

Vytvořit svoji vlastní interaktivní mapu již není tak složité. Nemusíte být žádní programátoři, stačí jen kreativním přístupem za pomoci online programu na tvorbu interaktivních fotografií www.thinglink.com vytvořit vaši vlastní interaktivní mapu jako je třeba tato mapa USA. Jak pracovat s programem thinglink.com!Tento výčet interaktivních map  není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu velmi rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...

3 komentáře:

  1. Přidal jsem do článku dvě nové mapy: novodobé otroctví a migrace do USA.

    OdpovědětSmazat
  2. Narazil jsem na atraktivní mapový projekt GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY, tak jsem ho přidal do článku.

    OdpovědětSmazat
  3. Další přírůstek do článku: uprchlictví a vizualizace kybernetických útoků.

    OdpovědětSmazat